Historia

Historia

Historia

09.02.2022

 

Historia – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2022

Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia w UHP
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia
 • historia starożytna
 • historia średniowiecza
 • lektorat języka łacińskiego
 • historia nowożytna
 • teoria i metodyka archiwalna
 • historia XIX wieku

 

Czym jest historia? Zapewne część osób o to zapytanych odpowie, że jest to nauka o przeszłości oraz istotnych wydarzeniach. To oczywiście prawda, ale dzięki historii łatwiej nam zrozumieć także współczesność, a nawet przewidzieć pewne wydarzenia, które mogą się rozegrać na mapie świata. Zainteresowani tą dziedziną posiadają wiele możliwości edukacyjnych. W Częstochowie mogą wybrać Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Historia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Humanistycznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie bogatej wiedzy humanistycznej oraz wiedzy z zakresu historii Polski i historii powszechnej. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej oraz lokalnej, jak również analizować zjawiska współczesnego świata, mechanizmy polityki wewnętrznej i stosunki międzynarodowe, a także inne problemy współczesnej cywilizacji.

Studia na kierunku Historia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie dzielą się na następujące specjalności: Nauczycielska, Archiwistyczna, Krajoznawczo- turystyczna, Rekonstrukcja historyczna, Antropologia historyczna, Militarioznawstwo, Regionalistyka, Historia narodów słowiańskich. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: filozofia, historia starożytna, historia średniowiecza, lektorat języka łacińskiego, historia nowożytna, teoria i metodyka archiwalna, historia XIX wieku.

Studia historyczne na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza to możliwość pozyskania różnorodnych umiejętności. Studenci uzyskują wiedzę w zakresie dydaktyki historii, mogą ubiegać się o uprawnienia przewodników terenowych i pilotów wycieczek, otrzymują przygotowanie do pracy w administracji publicznej, czy instytucjach kultury. A co po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w szkolnictwie, placówkach oświatowych, muzeach, instytucjach samorządowych, centrach turystycznych, komórkach zarządzania kryzysowego, antykwariatach, instytucjach kultury.

 

Opinie

Historia to jeden z najważniejszych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych wielu szkół wyższych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Częstochowie to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Dawid, student Historii mówi:

„Historia od zawsze była moją największą pasją i chciałem rozwijać swoje zainteresowanie w najlepszym do tego miejscu. Dlatego wybrałem UJD. Mnogość specjalności sprawia, że po studiach mam wiele możliwości zawodowych.”

 

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Częstochowie

Studia w Częstochowie

 

 

HISTORIA - ważne informacje

Historia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Historię na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tłumaczenia i rozumienia tekstów źródłowych z czasów antycznych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych,
 • historii starożytnej,
 • prahistorii ziem polskich,
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • analizy wydarzeń i procesów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Historia:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • szkolnictwie,
 • muzeach,
 • placówkach oświatowych,
 • mediach,
 • grupach rekonstrukcyjnych,
 • instytucjach do spraw promocji miasta i regionu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)