Pielęgniarstwo UJD CzęstochowaPielęgniarstwo – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Pielęgniarstwo to  zorganizowana działalność mająca na celu pielęgnację chorych i opiekę nad nimi. Czytając krótką definicję nietrudno stwierdzić, że nie jest to lekki zawód i nie każdy może go wykonywać. Jakie cechy należy posiadać, aby zostać dobrą pielęgniarką bądź pielęgniarzem? Oprócz wiedzy i konkretnych umiejętności trzeba odznaczać się cierpliwością, wytrwałością i otwartością na drugiego człowieka. Będąc świadomym tych cech należy następnie podjąć specjalistyczne studia. Gdzie? Na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym, czyli uczelni w Częstochowie, która oferuje kierunek Pielęgniarstwo, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym. Założeniem kształcenia jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki i pielęgniarza, czyli pozyskanie niezbędnych kompetencji i umiejętności do świadczenia wysokiej jakości opieki nad pacjentami. Studenci uczą się rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem, udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, jak również realizacji zleceń lekarskich.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie obejmują zajęcia praktyczne w nowoczesnej i w pełni wyposażonej pracowni umiejętności pielęgniarskich. A jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: anatomia, fizjologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, zdrowie publiczne, podstawowa opieka zdrowotna, badania fizykalne, dietetyka, promocja zdrowia, pielęgniarstwo internistyczne, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia, pielęgniarstwo pediatryczne, anestezjologia, pielęgniarstwo geriatryczne.

Pielęgniarstwo jest dyscypliną, której zgłębienie daje możliwość pozyskania jednego z najważniejszych oraz przyszłościowych zawodów na rynku. Niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej obserwuje się systematycznie rosnące zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne, a co za tym idzie, również wzrost zapotrzebowania na kadrę pielęgniarską. Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, czy domach opieki społecznej.

Studia w Częstochowie dają wiele możliwości edukacyjnych. Chcąc studiować tak ważny kierunek jak pielęgniarstwo zainteresowani powinni bliżej przyjrzeć się opisywanej przez nas szkole wyższej. Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie opinie? Kamila, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy gwarantuje pozyskanie ważnych, niemal niezbędnych umiejętności nie tylko do pracy w zawodzie, ale ogólnie, do funkcjonowania we współczesnym świecie i rynku pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im.

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka,
 • rozpoznawania zaburzeń fizjologicznych,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rozpoznawania czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • przygotowywania chorego do badań,
 • promowania wzorców zdrowego życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej,
 • domach opieki społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie obowiązują następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, fizyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie

 

 

Komentarze (0)