Kierunek lekarsko- dentystyczny

Kierunek lekarsko- dentystyczny

Kierunek lekarsko- dentystyczny

Kierunek lekarsko- dentystyczny – Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2021

Studia na kierunku lakersko - dentystycznym na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lekarsko - dentystycznym znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • biochemia z elementami chemii
 • biologia z genetyką
 • mikrobiologia
 • fizjologia narządu żucia
 • fizjologia
 • immunologia

 

Stomatologia to dział medycyny klinicznej i nauka o przyczynach, przebiegu, rozpoznawaniu, zapobieganiu i leczeniu schorzeń jamy ustnej, zębów oraz narządów sąsiadujących. Do nowoczesnych zadań współczesnej stomatologii należy między innymi: zapobieganie i leczenie próchnicy oraz chorób przyzębia, wad zgryzu, usuwanie ognisk zakażenia zębo-pochodnego, wczesne leczenie zapaleń miazgi zębowej. Brzmi poważne? Zdecydowanie tak. Pomimo tego, że jest to dziedzina niełatwa, kandydatów na Kierunek lekarsko- dentystyczny przybywa. Gdzie mogą się kształcić? Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie Kierunek lekarsko- dentystyczny prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

Założeniem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie do sprawowania opieki nad pacjentem, pracy w placówkach służby zdrowia, instytutach naukowo- badawczych oraz prowadzenia praktyki stomatologicznej. Studenci rozwijają teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia, które wydają się niezbędne do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Pozyskują wiedzę na temat przeprowadzania diagnostyki najczęstszych chorób i oceny stanu pacjenta, a także w zakresie promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej oraz prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników. Ponadto, zdobywają umiejętności przydatne w kierowaniu zespołem stomatologicznym oraz w postępowaniu klinicznym respektującym zasady humanitaryzmu. Kierunek lekarsko- dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie prowadzony jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na Kierunku lekarsko- dentystycznym na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie charakteryzują się bogatym programem nauczania. Składają się na niego następujące przedmioty: anatomia, biochemia z elementami chemii, biologia z genetyką, mikrobiologia, fizjologia narządu żucia, fizjologia, immunologia, mikrobiologia jamy ustnej, stomatologia zachowawcza z endodoncją, zdrowie publiczne, epidemiologia, stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna, medycyna ratunkowa, choroby zakaźne, farmakologia, chirurgia stomatologiczna, protetyka stomatologiczna, ortodoncja, farmakologia kliniczna.

Kierunek lekarsko- dentystyczny uchodzi za jeden z najpopularniejszych z obszaru nauk medycznych. Popularna stomatologia cieszy się uznaniem choćby z tego względu, że dbałość o zdrowie zębów i jamy ustnej jest tematem powszechnym, szeroko propagowanym i, co oczywiste, szalenie istotnym dla każdego, niezależnie od wieku. Co się z tym wiąże, rynek pracy dla absolwentów omawianego kierunku powiększa się. Osoby, które ukończyły Kierunek lekarsko- dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo- rozwojowych, instytucjach zajmujących się propagowaniem edukacji prozdrowotnej.

Studia w Lublinie to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia mają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem. Jeśli postanowimy studiować Kierunek lekarsko- dentystyczny, to musimy skierować swoją uwagę na uczelnię medyczną w mieście. Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Lublinie opinie? Monika, studentka Kierunku lekarsko- dentystycznego mówi:

„Uniwersytet Medyczny w Lublinie to uczelnia wyjątkowa, inna niż wszystkie. Studiując tutaj jestem pewna swojej wiedzy i rozwijanych umiejętności. Mam gwarancję, że bez trudu odnajdę się na rynku pracy i będę nieść pacjentom profesjonalną pomoc.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kierunek lekarsko- dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent Kierunku lekarsko- dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy poszczególnych układów i narządów organizmu ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem anatomii głowy i szyi,
 • mikrobiologii i immunologii,
 • stomatologii społecznej,
 • diagnozowania i leczenia chorób próchniczych,
 • odtwarzania funkcji zębów przy użyciu dostępnych materiałów i technik,
 • chorób błon śluzowych,
 • protetyki,
 • chirurgii stomatologicznej,
 • chirurgii szczękowo- twarzowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Kierunku lekarsko- dentystycznym:

Absolwent Kierunku lekarsko- dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się propagowaniem edukacji prozdrowotnej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na Kierunku lekarsko- dentystycznym - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Lublinie

Uniwerystet Medyczny w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym

Komentarze (0)