Higiena stomatologiczna

Higiena stomatologiczna

Higiena stomatologiczna

30.01.2022

Higiena stomatologiczna – Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2022

Studia na kierunku higiena stomatologiczna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku higiena stomatologiczna w UMLUB
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku higiena stomatologiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia- nauka o człowieku
 • biologia z elementami genetyki i immunologii
 • biofizyka
 • mikrobiologia ogólna i jamy ustnej
 • ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 • higiena- stomatologia społeczna

 

W gabinetach stomatologicznych, oprócz dentysty, można spotkać jeszcze innych specjalistów zajmujących się zdrowiem jamy ustnej. Wśród nich są higienistki. Ich zadania obejmują między innymi piaskowanie, fluoryzację oraz inne działania higieniczno-profilaktyczne, jak również przekazywanie istotnych informacji na temat prawidłowego dbania o zęby. Nietrudno stwierdzić, że jest to zawód ważny i bardzo potrzebny między innymi do tego, aby kolejne pokolenia uczyły się zasad zdrowego trybu życia, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji zębów. W jaki sposób zostać higienistką? Należy wybrać się na studia. Odpowiednim kierunkiem będzie Higiena stomatologiczna, który oferuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie do pracy w charakterze higienistki stomatologicznej zajmującej się profilaktyką stomatologiczną i wykonywaniem pod nadzorem i na zlecenie lekarza zabiegów profilaktyczno- leczniczych. Program kierunku obejmuje szkolenie z zakresu podstawowych teoretycznych dyscyplin nauk medycznych, nauk społecznych oraz zawodowego nauczania stomatologicznych przedmiotów kierunkowych. Higiena stomatologiczna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to kierunek prowadzony wyłącznie w formie studiów stacjonarnych.

Studia na kierunku Higiena stomatologiczna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie charakteryzuje się bogatym programem nauczania. W jego zakresie można odnaleźć następujące przedmioty: anatomia- nauka o człowieku, biologia z elementami genetyki i immunologii, biofizyka, mikrobiologia ogólna i jamy ustnej, ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia, higiena- stomatologia społeczna, histologia z embriologią, fizjologia z elementami patofizjologii, materiałoznawstwo stomatologiczne, propedeutyka chorób przyzębia, propedeutyka chirurgii stomatologicznej, podstawy stomatologii dziecięcej, profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży, profilaktyka stomatologiczna osób dorosłych.

Kształcenie w ramach omawianego kierunku prowadzi do uzyskania różnorodnych umiejętności. Studenci przygotowują się do organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii, wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego, czy też prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej. Co za tym idzie, absolwenci Higieny stomatologicznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie znajdą zatrudnienie w gabinetach stomatologicznych różnych specjalności, placówkach związanych z profilaktyką zdrowotną i pomocą przedlekarską w przedszkolach i szkołach, w celu organizowania i prowadzenia stomatologicznej działalności profilaktyczno- leczniczej oraz prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z najnowszymi standardami.

 

Opinie

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że kierunek taki jak Higiena stomatologiczna dostępny jest tylko w ofertach dydaktycznych uczelni medycznych. Mogłoby się wydawać, że taki stan ułatwia podejmowanie decyzji związanych z wyższym kształceniem. Jeśli planujemy studia w stolicy województwa lubelskiego, to warto dowiedzieć się – jakie ma Uniwersytet Medyczny w Lublinie opinie? Olga, studentka Higieny stomatologicznej mówi:

„Jeśli powiem, że jestem zadowolona ze swoich studiów, to i tak będzie to za mało. Studiuję w uczelni prestiżowej, która ma bardzo dobrą renomę i z której każdego roku wychodzi duże grono prawdziwych specjalistów. Polecam każdemu. Uniwersytet Medyczny w Lublinie to świetne miejsce do rozwijania swoich pasji i umiejętności.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

HIGIENA STOMATOLOGICZNA - ważne informacje

Higiena stomatologiczna studia Lublin

Higiena stomatologiczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Higienę stomatologiczną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie:

Absolwent kierunku Higiena stomatologiczna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy anatomicznej i procesów fizjologicznych jamy ustnej,
 • metod oceny stanu zdrowia jamy ustnej,
 • promowania zdrowego trybu życia i zasad postępowania profilaktyczno- leczniczego w chorobach narządu żucia,
 • zarządzania w ochronie zdrowia,
 • podstaw ekonomicznych funkcjonowania praktyki stomatologicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Higiena stomatologiczna:

Absolwent kierunku Higiena stomatologiczna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • gabinetach stomatologicznych,
 • placówkach związanych z profilaktyką zdrowotną i pomocą przedlekarską,
 • przedszkolach i szkołach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku higiena stomatologiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komentarze (0)