Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

04.02.2022

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

To, że zwierzęta mogą być naszymi przyjaciółmi i pomagać nam w różnorodnych sytuacjach wydaje się oczywiste. Natomiast, by prawidłowo wykorzystywać je do słusznych celów należy posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. Można je nabyć wybierając kierunek kształcenia o nazwie Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii, który prowadzony jest na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest zdobycie wszechstronnego przygotowania do planowania i prowadzenia zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych z udziałem zwierząt, a także wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie najnowocześniejszych technik badawczych i treningowych w doskonaleniu metod chowu, hodowli, wyboru i szkolenia gatunków zwierząt użytkowanych w celach rekreacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych. Studenci poznają historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania obecności oraz roli zwierząt w życiu człowieka, regulacje prawne i organizacyjne, zasady etyki w zakresie użytkowania zwierząt, podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie zwierzęcia, zagadnienia związane z rozwojem człowieka i jego zaburzeniami, typowe metody edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt. Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: anatomia człowieka i zwierząt, biofizyka, genetyka zwierząt i metody hodowlane, pedagogika ogólna, prawne aspekty utrzymywania i użytkowania zwierząt, zoologia, zwierzęta w historii i kulturze, biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej, biomedyczne podstawy rozwoju, historia wychowania i myśli pedagogicznej, organizacja i zarządzanie, statystyka matematyczna, chów i hodowla zwierząt amatorskich, edukacja zdrowotna, etologia zwierząt, fizjologia człowieka i zwierząt, żywienie zwierząt użytkowych i amatorskich, higiena i dobrostan zwierząt, metody terapii osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, diagnostyka i profilaktyka chorób zwierząt.

W toku studiów, poprzez realizowane zajęcia, studenci rozwijają umiejętności planowania i realizowania działań z udziałem wybranych gatunków zwierząt, dostosowanych do potrzeb osób w nich uczestniczących, a także przygotowywania zwierząt do określonych zadań. A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w ośrodkach rekreacyjnych, ośrodkach edukacyjnych, ośrodkach wychowawczych, ośrodkach opiekuńczych i terapeutycznych, agroturystyce, związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach i hotelach dla zwierząt, instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony zwierząt.

 

Opinie

Olsztyn jest miastem, które może bardzo wiele zaoferować studentom. Co ciekawe, niektórzy miewają kłopoty ze studiami jeszcze przed ich rozpoczęciem, a wynika to z niezdecydowania. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pojawią się pytania związane z uczelnią. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie? Ola, studentka kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim to strzał w dziesiątkę. Nauka praktycznie przygotowuje do wykonywania obowiązków w przyszłym życiu zawodowym, zatem każdy student będzie mieć pewność, że po studiach bez trudu odnajdzie się na rynku pracy.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII - ważne informacje

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii na UWM:

Absolwent kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w ujęciu biomedycznym, psychologicznym oraz społecznym,
 • rodzajów i przyczyn niepełnosprawności oraz jej wpływu na funkcjonowanie człowieka,
 • technik wykorzystywanych w pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej,
 • regulacji prawnych i zasad etyki w zakresie utrzymywania i użytkowania zwierząt,
 • systematyki i taksonomii wybranych zwierząt kręgowych,
 • mechanizmów podstawowych procesów fizjologicznych ludzi i zwierząt,
 • zasad pracy hodowlanej,
 • higieny i profilaktyki zootechnicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii:

Absolwent kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach rekreacyjnych,
 • ośrodkach edukacyjnych,
 • ośrodkach wychowawczych,
 • ośrodkach opiekuńczych i terapeutycznych,
 • agroturystyce,
 • związkach hodowców,
 • ogrodach zoologicznych,
 • schroniskach i hotelach dla zwierząt,
 • instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony zwierząt.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)