Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

30.01.2022

Inżynieria odnawialnych źródeł energii – Politechnika Lubelska 2022

Studia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii na Politechnice Lubelskiej to studia inżynierskie, kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii w POLLUB
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rysunek techniczny
 • geometria wykreślna
 • podstawy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
 • ekologia i ochrona przyrody
 • chemia ogólna
 • matematyka
 • hydrologia

 

Odnawialne źródła energii to coraz ważniejsze i coraz popularniejsze zagadnienie, zatem europejski rynek pracy niemal chłonie nowych specjalistów w tej dziedzinie. Ale w jaki sposób stać się takim specjalistą? To bardzo proste. Należy wybrać kierunek Inżynieria odnawialnych źródeł energii, który oferowany jest przez Politechnikę Lubelską i prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie podstawowej wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych i technicznych oraz specjalistycznej z zakresu odnawialnych źródeł energii. Studenci poznają zasady opracowywania audytów energetycznych wybranych obiektów, problematykę geotermii, pomp ciepła, energetyki wiatrowej, małej energetyki wodnej oraz słonecznych instalacji energetycznych, jak również technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy. Inżynieria odnawialnych źródeł energii na Politechnice Lubelskiej to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii na Politechnice Lubelskiej charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: rysunek techniczny, geometria wykreślna, podstawy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ekologia i ochrona przyrody, chemia ogólna, matematyka, hydrologia, mechanika płynów, materiałoznawstwo, budownictwo ogólne, fizyka środowiska, prawne aspekty ochrony środowiska, ogrzewnictwo, inżynieria nowych materiałów, ogniwa fotowoltaiczne, nanotechnologie, elektrotechnika i elektronika, klimatyzacja.

Odnawialne źródła energii to zagadnienie, które wciąż się rozwija i potrzebuje nowych specjalistów. Absolwenci omawianego kierunku będą mogli pracować przy projektowaniu i wykonawstwie inwestycji oraz eksploatacji obiektów w sektorze energetyki, w placówkach naukowo-badawczych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, wytwarzaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, jednostkach wytwórczych aparatury i podzespołów urządzeń służących do realizacji zadań z zakresu energetyki proekologicznej oraz w instytucjach administrujących i monitorujących prace obiektów takich jak na przykład.: farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, systemy kolektorów słonecznych, biogazownie, wytwórnie biopaliw.

 

Opinie

Studia w Lublinie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości, które bardzo długo można wymieniać i opisywać. Dlatego niektórzy kandydaci na studia mogą poczuć się zagubieni i zdezorientowani i podjęcie decyzji o wyborze uczelni stanie się twardym orzechem do zgryzienia. Co robić? Po pierwsze, zdecydować się na kierunek kształcenia. Jeśli takowy został wybrany i padło na Inżynierię odnawialnych źródeł energii, to warto prześwietlić szkołę wyższą, która w swojej ofercie dydaktycznej przedstawia obraną przez nas dziedzinę. Zapytajmy więc, jakie ma Politechnika Lubelska opinie? Adam, student Inżynierii odnawialnych źródeł energii mówi:

„Myśląc o studiach wystarczy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czy warto uczyć się w nowoczesnej uczelni? Czy zależy mi na innowacyjnej wiedzy? Czy dobre wykształcenie ma być krokiem milowym do kariery zawodowej? Jeśli na wszystkie pytania odpowiedzi są twierdzące, to nie pozostaje nic innego jak wybrać Politechnikę Lubelską.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - ważne informacje

Inżynieria odnawialnych źródeł energii studia Lublin

Inżynieria odnawialnych źródeł energii studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię odnawialnych źródeł energii na POLLUB:

Absolwent kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii na Politechnice Lubelskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad zrównoważonego rozwoju,
 • metod grafiki inżynierskiej,
 • technik i narzędzi do projektowania, modelowania i symulacji komputerowej,
 • fizycznych podstaw konwersji energii, budowy i działania ogniw paliwowych,
 • obecnych trendów rozwojowych związanych z alternatywnymi źródłami energii,
 • zarządzania jakością,
 • procesów zachodzących w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • prawa patentowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii:

Absolwent kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach naukowo- badawczych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, wytwarzaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej,
 • jednostkach wytwórczych aparatury i podzespołów urządzeń służących do realizacji zadań z zakresu energetyki proekologicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub c) egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Komentarze (1)

Kret_on odpowiedz

Święta racja.