Europeistyka / European studies

Europeistyka / European studies

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunki studiów

Europeistyka / European studies – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2021

Studia na kierunku europeistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku europeistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • history of Europe
 • critical thinking and research methods
 • political science
 • introduction to law
 • Poland: past and present
 • fundamentals of sociology and social research methods

 

Powiedzieć, że Europa się zmienia to jak nic nie powiedzieć. Ale należy zastanowić się nad tymi zmianami, ich przyczynami, skutkami, konsekwencjami. Nie od dzisiaj wiadomo, że Europa zarówno jako kontynent oraz obszar gospodarczy i polityczny to niezwykle interesujący przedmiot badań, posiadający niezwykle barwną i często skomplikowaną historię. Ale Europa to także różnorodność. Kolory, smaki, dźwięki – warto wiedzieć o nich jak najwięcej, także dlatego by móc zrozumieć współczesność. Jaka jest dzisiejsza Europa i jak może wyglądać za kilka, bądź kilkanaście lat? Odpowiedzi na te pytania poznają ci, którzy wybiorą kierunek Europeistyka / European studies na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Kierunek Europeistyka proponowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ma na celu rozwijanie kompetencji służących do wykonywania zawodu specjalisty do spraw europejskich. Istotą jest pozyskanie szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu nauk społecznych, a także nabyciu umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Studenci uczą się analizować procesy społeczne i polityczne dokonujące się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Poznają historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Kierunek rozwija także pozostałe kompetencje, takie jak rozwiązywanie prostych problemów zawodowych, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji oraz uczestniczenie w pracach zespołowych. Europeistyka prowadzona w KUL jest kierunkiem realizowanym w języku angielskim.

Studia na kierunku Europeistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym można odnaleźć następujące przedmioty:  history of Europe, critical thinking and research methods, political science, introduction to law, Poland: past and present, fundamentals of sociology and social research methods, EU resources on-line, current developments in the european integration, English for law and business, introduction to EU law, public international law, ideas for Europe, comparative politics, international organizations, freedoms of internal market, EU external relations, political parties and party systems, European criminal law, EU eastern policy, international protection of human rights, European immigration and asylum policy, negotiation and mediation.

Kształcenie na kierunku Europeistyka nie opera się wyłącznie na realizowanych w planie zajęciach. Rozwijaniu umiejętności i pozyskiwaniu wiedzy służą także praktyki i staże. Można je odbyć między innymi w Parlamencie Europejskim, Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, Agencji Frontex, jednostkach administracji rządowej i samorządowej zarządzających funduszami unijnymi, Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa i innych organizacjach pozarządowych. Ponadto, studenci otrzymują możliwość ukończenia kursów dodatkowych i uczestnictwa w prowadzonych na wydziale zajęciach w języku angielskim i otrzymania certyfikatów z zakresu pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.

A co po studiach? Osoby, które kończą omawiany kierunek mogą pochwalić się wieloma umiejętnościami. Przede wszystkim potrafią poruszać się po skomplikowanym archipelagu instytucji unijnych i innych organizacji europejskich, pozyskiwać fundusze europejskie, zarządzać projektami, jak również prowadzić negocjacje i mediacje. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Europeistyki znajdą zatrudnienie w instytucjach europejskich, administracji państwowej i samorządowej, sektorze przedsiębiorstw korzystających ze środków Unii Europejskiej, jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich i zarządzających ich wydatkowaniem.

Kierunki studiów w Lublinie tworzą długą listę i na niej nie mogło zabraknąć Europeistyki. Jeśli ze znalezieniem kierunku nie było problemu, to czy równie łatwo jest wybrać odpowiednią uczelnię? Lublin to duży i znaczący ośrodek akademicki, a w jego centrum znajduje się omawiana przez nas szkoła wyższa. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Paweł, student Europeistyki mówi:

„Studiuję Europeistykę, bo zawsze interesowały mnie relacje gospodarcze, kontakty polityczne, a także geografia i podróże. Postanowiłem więc wszystkie zainteresowania połączyć w jedną całość. A dlaczego studiuję akurat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim? Ponieważ to jedna z najlepszych uczelni w naszym kraju i nauka tutaj to powód do dumy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Europeistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Europeistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania procesów społecznych w kontekście porównawczym,
 • zróżnicowania kulturowego Europy i wspólnych cywilizacyjnych fundamentów,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych,
 • prawa europejskiego,
 • systemów politycznych państw europejskich,
 • integracji gospodarczej w Europie,
 • instytucji i procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Europeistyka:

Absolwent kierunku Europeistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach europejskich,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • sektorze przedsiębiorstw korzystających ze środków Unii Europejskiej,
 • jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich i zarządzających ich wydatkowaniem.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Europeistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Lublinie

KUL kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne i administracyjne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych KUL


 

Komentarze (0)