Filologia niderlandzka

Filologia niderlandzka

Filologia niderlandzka

30.01.2022

Filologia niderlandzka – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Studia na kierunku filologia niderlandzka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia niderlandzka w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia niderlandzka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wstęp do językoznawstwa
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • wstęp do kulturoznawstwa
 • gramatyka niderlandzka
 • konwersacja i wymowa niderlandzka
 • pisanie niderlandzkie
 • słownictwo niderlandzkie

 

Na temat języka niderlandzkiego od lat prowadzone są dyskusje, a nawet poważne spory. Większość osób zapytanych o to, z czym kojarzy im się ów język odpowiada, że z Holandią i na pewno określenie „niderlandzki” można stosować zamiennie z określeniem „holenderski”. Nic bardziej mylnego. W polskim językoznawstwie przyjęło się stosować termin „język niderlandzki” na określenie języka stanowiącego połączenie holenderskiego i flamandzkiego. To także budziło pewne wątpliwości i liczne znaki zapytania. Dyskusje i spory rosły tak szybko, że w 1980 roku podpisano specjalne porozumienie pomiędzy Holandią i Belgią, dotyczące wspólnego języka. Język niderlandzki zaczął się kształtować i wyodrębniać w VIII wieku, choć pierwszy znany tekst datuje się na wiek XII. Dla 23 milionów ludzi jest językiem ojczystym i posługują się nim mieszkańcy Holandii, Belgii, a także Surinamu, czy na dawnych Antylach Holenderskich. Teraz mogą posługiwać się nim także studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ponieważ uczelnia ta oferuje kierunek Filologia niderlandzka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Filologia niderlandzka realizowany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zakłada pozyskanie dogłębnej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka niderlandzkiego oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu codziennym. Poprzez naukę studenci mają osiągnąć znajomość języka niderlandzkiego zbliżoną do języka rodzimego, a także zdolność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu komunikacji biznesowej. Ponadto, kształcenie prowadzi do rozwinięcia umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji, a także sprawnego uczestniczenia w pracy zespołowej. Dzięki temu przyszła przestrzeń zawodowa poszerza się, stwarzając absolwentom wiele możliwości. Filologia niderlandzka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Filologia niderlandzka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II proponują studentom szeroki program, w zakresie którego figurują następujące przedmioty: wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, wstęp do kulturoznawstwa, gramatyka niderlandzka, konwersacja i wymowa niderlandzka, pisanie niderlandzkie, słownictwo niderlandzkie, historia literatury niderlandzkiej od 1880 roku, gramatyka języka niderlandzkiego, ćwiczenia ze słuchu, historia dawnej literatury niderlandzkiej, historia Niderlandów, tradycja klasyczna w Niderlandach, translatoryka niderlandzko- polska, praktyczna nauka języka niderlandzkiego, frazeologia, stylistyka niderlandzka, analiza tłumaczenia tekstów literackich, język niderlandzkiego biznesu, tłumaczenie tekstów specjalistycznych, historia języka niderlandzkiego w dokumentach, niderlandzka literatura młodzieżowa.

Pozyskiwanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności odbywa się nie tylko poprzez realizowane zajęcia. Studenci Filologii niderlandzkiej uczestniczą w licznych praktykach i stażach. Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego jest w stałym kontakcie z przedstawicielami dyplomatycznymi krajów niderlandzkiego obszaru kulturowego, utrzymuje kontakty z przedstawicielstwami holenderskiego i flamandzkiego biznesu. A co dalej? Jaka droga czeka po zakończeniu nauki, praktyk i staży? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w placówkach oświatowych, placówkach kulturalnych, placówkach turystycznych, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, wydawnictwach, czy mediach elektronicznych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Lublinie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. Wyraźnym elementem tego wachlarza są studia filologiczne, pośród których kandydaci mogą wybrać dowolną dyscyplinę. Ale w której uczelni istnieje możliwość tak bogatego wyboru? W KUL. Czy warto tam studiować? Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Dorota, studentka Filologii niderlandzkiej mówi:

„Filologia niderlandzka to oryginalny kierunek, który nie występuje zbyt często w ofertach dydaktycznych. Na szczęście jest Katolicki Uniwersytet Lubelski, który kształci w zakresie nietuzinkowych dyscyplin.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

FILOLOGIA NIDERLANDZKA - ważne informacje

Filologia niderlandzka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię niderlandzką na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Filologia niderlandzka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii literatury niderlandzkiej,
 • precyzyjnego i poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich myśli i poglądów w języku niderlandzkim,
 • komunikacji w biznesie,
 • wystąpień ustnych,
 • tworzenia prezentacji multimedialnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia niderlandzka:

Absolwent kierunku Filologia niderlandzka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach oświatowych,
 • placówkach kulturalnych,
 • placówkach turystycznych,
 • redakcjach czasopism,
 • biurach tłumaczeń,
 • wydawnictwach,
 • mediach elektronicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)