Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy zarządzania
 • podstawy prawa
 • bezpieczeństwo Polski w Unii Europejskiej
 • system bezpieczeństwa państwa
 • kryminalistyka i kryminologia
 • bezpieczeństwo w komunikacji
 • system praw człowieka w bezpieczeństwie wewnętrznym

 

Czym jest bezpieczeństwo? Mogłoby się wydawać, że każdy może podać właściwą definicję, skupiając się chociażby na tym, iż jest to stan gwarantujący pewność istnienia i przetrwania. Co ciekawe, wraz z ogólnym rozwojem, pojęcie bezpieczeństwa zaczęło ulegać zmianie, wchłaniając kolejne zagadnienia. Czy w takim razie pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego jest równie skomplikowane i trudne do określenia? Należy pamiętać, że bezpieczeństwo to nie tylko konkretne działania, mające na celu zniwelowanie zagrożenia oraz dbałość o powszechny spokój. To także konkretne myślenie, pomysły na to jak bezpieczeństwo rozwijać i kto powinien się tym zajmować. Bezpieczeństwo wewnętrzne to także kierunek kształcenia, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Prowadzony jest on na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, jak również nabycie różnorodnych umiejętności. Studenci poznają zasady analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Ponadto, zgłębiają zasady funkcjonowania organów państwa, zasady funkcjonowania instytucji, zadania administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Oprócz tego, kierunek dostarcza wiedzy na temat kierowania małymi zespołami ludzkimi, komunikowania się z otoczeniem oraz pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie posiadają bogaty program kształcenia, na który składają się następujące przedmioty: podstawy zarządzania, podstawy prawa, bezpieczeństwo Polski w Unii Europejskiej, system bezpieczeństwa państwa, kryminalistyka i kryminologia, bezpieczeństwo w komunikacji, system praw człowieka w bezpieczeństwie wewnętrznym, bezpieczeństwo lokalne, prawo międzynarodowe, sytuacje kryzysowe, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, zwalczanie przestępczości, system ochrony osób i mienia, terroryzm.

Dzięki szerokiemu programowi studenci omawianego kierunku głębiej poznają obszar funkcjonowania najważniejszych formacji mundurowych, jak również rozwijają kompetencje przydatne w pracy w administracji publicznej oraz instytucjach odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne proponowane przez WSEI jest dziedziną stawiającą nacisk na zdobycie praktycznych umiejętności, w gronie których wyróżnić można na przykład: przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zarządzania kryzysowego, wykorzystywanie procedur operacyjnych, analizowanie przyczyn powstawania zagrożeń. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci znajdą zatrudnienie w administracji publicznej, agencjach ochrony osób i mienia, organizacjach pozarządowych, straży miejskiej, policji, służbie celnej, straży granicznej, straży pożarnej, zespołach reagowania kryzysowego.

Studia w Lublinie to cel wielu kandydatów. Stolica województwa lubelskiego stanowi istotny ośrodek akademicki, w którym każdy zainteresowany zdobyciem wysokiej jakości wykształcenia odnajdzie swoje miejsce. Planując rozwijanie umiejętności w obszarze bezpieczeństwa wewnętrzne warto przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie opinie? Damian, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji odnalazłem studia, które kładą szczególny nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych. Tutaj najważniejsza jest wiedza, którą można wykorzystać w różnorodnych sytuacjach i dzięki której możliwe jest wykonywanie obowiązków zawodowych na najwyższym poziomie. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSEI w Lublinie:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • wywierania wpływu na ludzi,
 • przewodzenia w zmiennym otoczeniu,
 • zasad funkcjonowania państwa,
 • analizy zagrożeń,
 • kryminologii i kryminalistyki,
 • identyfikowania symptomów przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej,
 • bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie,
 • zasad funkcjonowania służb specjalnych oraz służb realizujących zadania o charakterze policyjnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • organizacjach pozarządowych,
 • straży miejskiej,
 • policji,
 • służbie celnej,
 • straży granicznej,
 • straży pożarnej,
 • zespołach reagowania kryzysowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki społeczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

 

 

Komentarze (0)