Logistyka

Logistyka

Logistyka

28.06.2022

Logistyka – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2022

Studia na kierunku logistyka w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku logistyka w WSEI LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 3800 zł

studia niestacjonarne: od 3420 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • systemy transportowe
 • budowa i eksploatacja pojazdów i obiektów technicznych
 • zarządzanie kosztami w logistyce
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • standardy i normy w logistyce
 • systemy informatyczne w logistyce

 

W jaki sposób najprościej nakreślić czym zajmuje się logistyka? Definicji tej dyscypliny może być wiele, ponieważ obejmuje ona szeroki obszar zagadnień, ale żeby najkrócej opisać jej zakres można powiedzieć, iż jest to proces systemowego i zintegrowanego planowania i zarządzania całym łańcuchem dostaw, przepływem produktów i informacji. Logistyka to planowanie, realizowanie, a także kontrolowanie przepływu określonego towaru. Fundamentalne jest podejmowanie takich decyzji, które przy zachowaniu zasad ergonomii i ekonomii, przyniosą przedsiębiorstwu jak najlepsze korzyści. Czy można nauczyć się podejmować trudne decyzje? Na pewno można pozyskać solidną wiedzę, która te decyzje ułatwi. Wystarczy wybrać kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Logistyka oferowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie realizowany jest w celu poznania podstawowych zadań logistycznych wspomagających nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Studenci poznają istotę zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi, jak również istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych oraz zasady logistycznej obsługi klienta. Ponadto, uczą się organizować i realizować operacyjną działalność logistyczną w podmiotach gospodarczych, przedstawiać i uzasadniać poglądy związane z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego. Logistyka w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie charakteryzują się szerokim programem nauczania, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: analiza matematyczna, systemy transportowe, budowa i eksploatacja pojazdów i obiektów technicznych, zarządzanie kosztami w logistyce, zarządzanie przedsiębiorstwem, standardy i normy w logistyce, systemy informatyczne w logistyce, statystyka, logistyka zaopatrzenia, logistyka dystrybucji, łańcuch dostaw, logistyka magazynowa, infrastruktura logistyczna, podstawy organizacji i zarządzania, modelowanie systemów logistycznych, zarządzanie ryzykiem w logistyce, metody planowania i sterowania produkcją, nowoczesne technologie w logistyce, zarządzanie projektami.

Absolwenci Logistyki powinni charakteryzować się różnorodnymi umiejętności, ponieważ tylko wtedy będą mogli sprawnie wejść w rynek pracy. Istotne jest rozwinięcie kompetencji, które można wykorzystać do formułowania i rozwiązywania złożonych oraz nietypowych problemów o charakterze praktycznym, a w szczególności takich zadań jak projektowanie systemów logistycznych, wdrażanie zasad eksploatacji obiektów magazynowych, kontrolowanie przepływów logistycznych w łańcuchu dostaw. Z szerokim wachlarzem umiejętności oraz pokaźnym bagażem wiedzy osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek znajdą zatrudnienie w firmach spedycyjnych, firmach transportowych, instytucjach administracji publicznej, firmach doradczych, firmach logistycznych, czy też szeroko pojętym biznesie.

 

Opinie

Kierunki studiów w Lublinie to niemała lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, logistyka także na niej figuruje i cieszy się dużym zainteresowaniem. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni. Jak to zrobić? Na którą się zdecydować? Aby ułatwić sobie podejmowanie decyzji, warto wiedzieć – jakie ma Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie opinie? Piotrek, student Logistyki mówi:

„Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest uczelnią, która oferuje zdobycie nowoczesnej wiedzy, na dodatek o praktycznym charakterze. Na studiach przygotowujemy się do wejścia na rynek, który charakteryzuje się zmiennością i dynamizmem. Nauka tutaj to gwarancja sukcesu na drodze zawodowej.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Lublin

Logistyka studia

Logistyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • matematyki i statystyki,
 • analizowania i interpretacji świata organizacji i procesów zarządzania,
 • ekonomii,
 • zarządzania procesem produkcyjnym oraz usługami z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania,
 • analizy procesów logistycznych i funkcji zarządzania logistycznego,
 • infrastruktury logistycznej,
 • logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
 • normalizacji i zarządzania jakością w logistyce,
 • projektowania procesów gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach spedycyjnych,
 • firmach transportowych,
 • instytucjach administracji publicznej,
 • firmach doradczych,
 • firmach logistycznych,
 • instytucjach państwowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Transportu i Informatyki WSEI

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Komentarze (0)