Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Pomimo tego, że opieka nad chorym znana była od starożytności to o pielęgniarstwie jako o zawodzie można mówić dopiero od XVIII wieku, kiedy to zaczęły pojawiać się pielęgniarki świeckie. Rozumienie ich działań zawodowych zmieniało się w zależności od filozofii medycyny. Kiedyś wystarczyła odrobina wiedzy i dobre chęci. Dzisiaj wiedza stanowi fundament tej dziedziny. Wiedzę tą można uzyskać wybierając kierunek Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Pielęgniarstwo realizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie zakłada pozyskanie ogólnej wiedzy z obszaru nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z zakresu pielęgniarstwa. Studenci nabywają umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, jak również komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie charakteryzują się szerokim programem kształcenia, na który składają się następujące przedmioty: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, farmakologia, prawo medyczne, zdrowie publiczne, etyka zawodu pielęgniarki, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, opieka paliatywna, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, badania naukowe w pielęgniarstwie.

Obowiązujący program na kierunku Pielęgniarstwo w WSEI można podzielić na kilka modułów: podstawowy, kierunkowy oraz specjalizacyjny. Realizowane w ich ramach przedmioty przygotowują do uzyskania umiejętności podtrzymywania kontaktu z człowiekiem zdrowym i chorym, rozpoznawania problemów zdrowotnych podopiecznego, planowania, realizacji i dokumentowania świadczonej opieki pielęgniarskiej oraz współpracy z zespołem interdyscyplinarnym, a co za tym idzie przygotowują do profesjonalnego wykonywania zawodu. Mówiąc o zawodzie warto nadmienić, że absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, szpitalach, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, sanatoriach, ośrodkach naukowo- badawczych.

Kierunki studiów w Lublinie tworzą razem szeroką przestrzeń, w której każdy zainteresowany zdobyciem wysokiej jakości wykształcenia odnajdzie swoje miejsce. Planując studiować Pielęgniarstwo warto przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie opinie? Paulina, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji dają gwarancję uzyskania profesjonalnego wykształcenia na najwyższym poziomie. To uczelnia nowoczesna, która stawia na praktyczne kształcenie. Warto tu być i warto studiować.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się wiedzą anatomiczną,
 • wykorzystywania fizjologii w wykonywaniu czynności zawodowych,
 • rozpoznawania podstawowych zaburzeń fizjologicznych,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych,
 • pielęgniarstwa w zagrożeniu życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach systemu ratownictwa medycznego,
 • szpitalach,
 • ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej,
 • sanatoriach,
 • ośrodkach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Proces rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie nie zakłada konkretnych przedmiotów kwalifikacyjnych.


 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)