Transport

Transport

Transport

31.01.2022

Transport – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2022

Studia na kierunku transport w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku transport w WSEI LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku transport znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • nauka o materiałach
 • rysunek techniczny dla inżynierów
 • algebra liniowa z geometrią
 • systemy transportowe
 • wytrzymałość materiałów
 • teoria ruchu pojazdów samochodowych

 

Być może niektórzy nie wiedzą, że transport posiada oficjalną, encyklopedyczną definicję, która mówi, iż jest to zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków. Czynności te obejmują zarówno samo przemieszczanie z miejsca na miejsce, jak i wszelkie czynności konieczne do osiągnięcia tego celu. Niezależnie od definicji trudno wyobrazić sobie świat bez takiego pojęcia jak transport, zatem można wnioskować, iż jest ono stare jak świat. Jak wygląda współczesny transport? Jakie cele stawia przed sobą? Tego wszystkiego można dowiedzieć się wybierając kierunek Transport, który oferuje Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Transport w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Kształcenie stanowi przygotowanie do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, jak również pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Transport w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest kierunkiem realizowanym zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Studia na kierunku Transport w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można następujące przedmioty: analiza matematyczna, nauka o materiałach, rysunek techniczny dla inżynierów, algebra liniowa z geometrią, systemy transportowe, wytrzymałość materiałów, teoria ruchu pojazdów samochodowych, infrastruktura transportu, mechanika techniczna, metrologia i systemy pomiarowe, podstawy konstrukcji maszyn, automatyka, zarządzanie ruchem w transporcie, eksploatacja techniczna, badania operacyjne, ekonomika transportu, analiza ryzyka i bezpieczeństwo w transporcie, prawo transportowe i ubezpieczenia komunikacyjne, modelowanie systemów transportowych, organizacja w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Kierunek Transport oferowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji jest dyscypliną, dzięki której studenci nabywają różnorodnych umiejętności. W toku studiów rozwijają zdolności stosowania metod optymalizacyjnych w logistycznym zarządzaniu dostawami towarów, wykorzystywania narzędzi informatycznych systemów logistycznych, organizowania pracy jednostek eksploatacyjnych transportu szynowego, jak również projektowania elementów i układów pojazdów samochodowych, czy użytkowania nowoczesnej aparatury diagnostycznej. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci znajdą zatrudnienie w diagnostyce środków transportu, firmach transportowych, firmach logistycznych, firmach spedycyjnych, instytucjach administracji publicznej, jednostkach badawczych, inspekcji ruchu drogowego.

 

Opinie

Lublin to niezwykle interesujący kierunek, w stronę którego zmierzają kandydaci na studia. Wachlarz uczelni oraz oferowanych dyscyplin jest bardzo szeroki, co czasem może prowadzić do kłopotu z ostatecznym wyborem. Jeśli chcemy studiować Transport, warto dowiedzieć się: jakie ma Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie opinie? Tomek, student Transportu mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji powinny zainteresować wszystkich, którzy chcą zdobyć nowoczesną wiedzę, a także wartościowe umiejętności, bez których rozwinięcie skrzydeł na drodze zawodowej nie będzie do końca możliwe. Ta uczelnia uczy myśleć samodzielnie i działać, jak również podejmować decyzje. Nauka tutaj to strzał w dziesiątkę. Polecam.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

TRANSPORT - ważne informacje

Transport studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Transport w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie:

Absolwent kierunku Transport w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania aparatu matematycznego do opisu procesów technicznych,
 • stosowania technik komputerowych,
 • rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki,
 • projektowania systemów logistycznych,
 • zasad inżynierii ruchu,
 • projektowania i analizy systemów transportowych,
 • analizy infrastruktury transportowej,
 • projektowania elementów i układów pojazdów samochodowych w tym nowoczesnych pojazdów hybrydowych i pojazdów elektrycznych,
 • analizy i wnioskowania stanu technicznego pojazdów,
 • zasad eksploatacji pojazdów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • diagnostyce środków transportu,
 • firmach transportowych,
 • firmach logistycznych,
 • firmach spedycyjnych,
 • instytucjach administracji publicznej,
 • jednostkach badawczych,
 • inspekcji ruchu drogowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Komentarze (0)