Kierunek Lekarsko- Dentystyczny

Kierunek Lekarsko- Dentystyczny

Kierunek Lekarsko- Dentystyczny

Kierunek lekarsko - dentystyczny – Warszawski Uniwersytet Medyczny 2021

Studia na kierunku lekarsko - dentystycznym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lekarsko - dentystycznym znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • histologia
 • anatomia człowieka
 • biologia
 • medycyna ratunkowa
 • stomatologia społeczna
 • propedeutyka medycyny uzależnień

 

Stomatologia jest działem medycyny, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem wszelkich schorzeń i chorób, związanych z zębami, przyzębiem, jamą ustną oraz problemami stawu skroniowo-żuchwowego. To szeroka dyscyplina obejmująca różne gałęzie i specjalizacje, na czele ze stomatologią zachowawczą, ortodoncją, periodontologią, protetyką, endodoncją, chirurgią stomatologiczną czy chirurgią szczękowo- twarzową. Warto nadmienić, że usługi dentystyczne świadczone przez polskich stomatologów cieszy się sporą popularnością wśród obcokrajowców. Na leczenie zębów przyjeżdża do Polski coraz więcej Niemców, Brytyjczyków czy Skandynawów, a przyciąga ich przede wszystkim wysoka jakość leczenia. Gdzie zatem się kształcić? W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie Kierunek lekarsko- dentystyczny prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich

 

Kierunek lekarsko-dentystyczny realizowany w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pozwala studentom na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych umożliwiających wykonywanie zawodu lekarza dentysty. Studenci zgłębiają teorię i rozwijają praktykę w zakresie poszczególnych dziedzin stomatologii, co umożliwia im po studiach sprawowanie ogólnostomatologicznej opieki nad pacjentem. Potrafią także zajmować się edukacją w zakresie profilaktyki jamy ustnej i chorób przyzębia oraz podejmować interdyscyplinarną współpracę z innymi pracownikami zawodów medycznych w odniesieniu do diagnostyki ogólnych problemów zdrowotnych.

 

Stomatologia to studia praktyczne, czyli bardzo wiele zajęć odbywa się przy pacjencie lub z w kontakcie z preparatami. Przydatną cechą u osób zainteresowanych tym zawodem, jest posiadanie zdolności manualnych, nieodzownych w pracy lekarza dentysty. Ważne są również predyspozycje interpersonalne - umiejętność nawiązania dobrego kontaktu z pacjentem, stworzenie przyjaznej atmosfery i zadbanie o jego komfort podczas zabiegów. 

 

Podczas studiów na Kierunku lekarsko- dentystycznym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym kładziony jest również duży nacisk na kształtowanie właściwych postaw etycznych u studentów, zdobywanie wiedzy z zakresu nauk behawioralnych i organizacyjno-prawnych, zwłaszcza na nabycie podstawowej wiedzy o organizacji i prowadzeniu własnej praktyki lekarskiej.  

 

Warto skierować swoją uwagę na Warszawski Uniwersytet Medyczny, jeśli pragniemy zostać stomatologiem. O swoich studiach na WUMie mówi Weronika, studentka II roku Kierunku lekarsko- dentystycznego:

„Dla wielu młodych osób myślących o studiach medycznych Warszawski Uniwersytet Medyczny to spełnienie marzeń. Dla mnie także. To uczelnia wyjątkowa, z dużym prestiżem i gronem fantastycznych wykładowców. Wiem, że to czego się tutaj nauczę, pozwoli mi spełnić marzenie o własnym gabinecie dentystycznym, do którego będą przychodzić zaprzyjaźnieni ze mną pacjenci ? Cieszę się, że mamy teraz zajęcia w nowoczesnym, niedawno ukończonym centrum stomatologii, które jest wygodnie położone w środku naszego uniwersyteckiego kampusu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kierunek lekarsko- dentystyczny w WUM:

Absolwent Kierunku lekarsko- dentystycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym posiada mi. in.:

 • niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk medycznych,
 • szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze dyscyplin stomatologicznych,
 • wszelkie umiejętności do sprawowania profesjonalnej i odpowiedzialnej opieki nad powierzonymi mu pacjentami jako lekarz dentysta (po odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu LDEP( Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego).

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Kierunku lekarsko- dentystycznym:

Absolwent Kierunku lekarsko- dentystycznego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym po odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu LDEK może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się propagowaniem edukacji prozdrowotnej,
 • firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów i sprzętu stomatologicznego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarsko- dentystycznym - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarsko- Stomatologicznym WUM

 

Komentarze (0)