Coaching stylu życia

Coaching stylu życia

Coaching stylu życia

25.01.2022

Coaching stylu życia – Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie 2022

„Coaching” to zagadnienie, z którym spotykamy się coraz częściej. Pomimo tego, że słyszymy je z wielu stron, to nie do końca wiemy, co ono oznacza. Co warto zaznaczyć, coaching nie jest doradzaniem, tylko metodą pracy na poziomie neurologii mózgu, a coach to osoba, która pracuje z ludźmi, którzy pragną zmienić swój sposób myślenia i podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego. Czym zatem może być coaching stylu życia? Tego dowiedzą się ci, którzy wybiorą studia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie.

Studia na kierunku coaching stylu życia w SGTIH VISTULA WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Coaching stylu życia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu psychologii pozytywnej, dietetyki i rekreacji, pozwalających zrozumieć, wyjaśnić, zaplanować i wdrożyć proces zmiany i rozwoju człowieka, zarówno w wymiarze osobistym, jak i zawodowym i społecznym. Studenci poznają zasady, narzędzia i modele skutecznego coachingu stylu życia oraz sposoby efektywnego uruchomienia potencjału osobistego i zawodowego jednostek w obszarze wellness. Studia stanowią przygotowanie do doradztwa między innymi w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia, osiągnięcia równowagi emocjonalno- psychicznej, czy redukcji poziomu stresu.

Program kształcenia na kierunku Coaching stylu życia opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać obszerną wiedzę i sprawnie poruszać się po takich zagadnieniach jak: dieta, aktywność fizyczna, stan psychiczny, duchowy i emocjonalny. W toku studiów studenci realizują zajęcia poświęcone między innymi fizjologii człowieka, strategiom utrzymania sprawności fizycznej, poradnictwu dietetycznemu, czy rekreacyjnym formom aktywności. Ponadto, duży nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktów interpersonalnych w zróżnicowanym środowisku demograficznym i wielokulturowym.

Absolwenci studiów na kierunku Coaching stylu życia posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, dzięki którym mogą pracować w charakterze coacha stylu życia i coacha dietetycznego oraz doradcy personalnego. Zdobyte wykształcenie mogą wykorzystać w instytucjach i organizacjach zajmujących się profilaktyką zdrowia i promocją zdrowego stylu życia, a także prowadząc własną działalność gospodarczą. 

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Coaching stylu życia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia,
 • funkcjonalna fizjologia człowieka,
 • diagnoza osobnicza w coachingu,
 • podstawy dietetyki,
 • strategie utrzymania sprawności fizycznej,
 • projektowanie żywienia,
 • rekreacyjne formy aktywności,
 • rozwój kompetencji coacha,
 • coaching w relacjach międzykulturowych,
 • media w kształtowaniu stylu życia

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Coaching stylu życia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie nabywają umiejętności w zakresie stosowania kluczowych technik stosowanych w praktyce coachingu ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczania celów i sposobów ich  realizacji, planowania i realizowania sesji coachingowych, opracowywania i wdrażania indywidualnych strategii postępowania dietetycznego, planowania i przeprowadzania badań i analiz, mających na celu ocenę skuteczności zastosowanych technik treningowych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci kierunku Coaching stylu życia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach i organizacjach zajmujących się profilaktyką zdrowia oraz promocją zdrowego stylu życia.

 

Opinie

Studia w Warszawie to bardzo szerokie zagadnienie, bowiem miasto stołeczne daje mnóstwo możliwości edukacyjnych. Na kandydatów czekają kierunki starsze i dobrze znane, jak również te nowsze, których programy nauczania podążają za współczesnymi trendami. Uczelnią, która realizuje programy dostosowane do potrzeb współczesnego rynku jest omawiana przez nas SGTH Vistula. Jakie ma Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula opinie? Jacek, student kierunku Coaching stylu życia mówi:

„Chciałem zdobyć wiedzę i umiejętności, na które rzeczywiście istnieje zapotrzebowanie na rynku. Chciałem też studiować taki kierunek, który będzie odpowiadał moim zainteresowaniom. Taką ofertę znalazłem w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. To świetna uczelnia, która kształci praktycznie i przygotowuje do wejścia na rynek.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

COACHING STYLU ŻYCIA - ważne informacje

Coaching stylu życia studia Warszawa

​Coaching stylu życia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Coaching stylu życia w SGTH Vistula:

Absolwent kierunku Coaching stylu życia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • autoprezentacji i autopromocji,
 • psychologii,
 • wpływu aktywności ruchowej, właściwej diety, umiejętności walczenia ze stresem i relaksacji na prawidłowe funkcjonowanie jednostki w życiu indywidualnym i społecznym,
 • technik prowadzenia wywiadów diagnostycznych,
 • technik komunikacji i argumentowania,
 • poradnictwa dietetycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Coaching stylu życia:

Absolwent kierunku Coaching stylu życia Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach i organizacjach zajmujących się profilaktyką zdrowia oraz promocją zdrowego stylu życia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie

Komentarze (0)