Żegluga śródlądowa

Żegluga śródlądowa

Żegluga śródlądowa

01.09.2022

Żegluga śródlądowa – Politechnika Morska w Szczecinie 2022

Studia na kierunku żegluga śródlądowa w Politechnice Morskiej w Szczecinie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku żegluga śródlądowa w PM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku żegluga śródlądowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy na statku
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
 • konstrukcja maszyn i grafika inżynierska
 • nawigacja
 • urządzenia nawigacyjne
 • budowa i stateczność statku
 • ochrona transportu morskiego

 

Być może nie wszyscy wiedzą, iż żegluga śródlądowa to szerokie zagadnienie, które dzieli się na zalewową, rzeczną i jeziorową. Do taboru towarowej żeglugi śródlądowej należą barki, holowniki, pchacze, tratwy lub niewielkie statki o rozmiarach zależnych od użytkowanych dróg wodnych, natomiast do specjalnych form żeglugi należą między innymi: ratownictwo, likwidacja pożarów, podnoszenie wraków, nadzorowanie bezpieczeństwa i porządku ruchu, pilotowanie, holowanie, czy łamanie lodów. Żegluga śródlądowa to także interesujący kierunek kształcenia i nietrudno odgadnąć, iż nie jest oferowany we wszystkich szkołach wyższych. Chcąc poznać go dokładnie i zostać specjalistą w zakresie żeglugi śródlądowej należy skierować uwagę na Szczecin, a w nim na Politechnikę Morską, w której kierunek Żegluga śródlądowa prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Żegluga śródlądowa oferowany przez Politechnikę Morską w Szczecinie jest jedynym takim kierunkiem realizowany w rodzimym szkolnictwie wyższym. Jego najistotniejszym założeniem jest otrzymanie certyfikatów uprawniających do zajmowania stanowisk oficerskich na statkach śródlądowych w żegludze międzynarodowej. W toku nauki studenci pozyskują szeroką wiedzę i umiejętności z obszaru między innymi: informacji  technicznych dotyczących statków, ich wyposażenia i obsługi, stateczności i załadunku statków, manewrowania jednostką śródlądową, szczególnie na akwenach ograniczonych oraz komunikacji i łączności w systemie międzynarodowym. Ponadto, zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi z nowoczesnymi systemami nawigacji elektronicznej oraz mapami elektronicznymi, oznakowaniem nawigacyjnym, budowlami hydrotechnicznymi, jak również logistyką i łańcuchem transportowym w żegludze śródlądowej. Żegluga śródlądowa w Politechnice Morskiej w Szczecinie jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Żegluga śródlądowa w Politechnice Morskiej w Szczecinie charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: bezpieczeństwo i higiena pracy na statku, matematyka, fizyka, informatyka, konstrukcja maszyn i grafika inżynierska, nawigacja, urządzenia nawigacyjne, budowa i stateczność statku, ochrona transportu morskiego, elektrotechnika i elektronika, meteorologia i oceanografia, prawo morskie, łączność morska, ochrona środowiska morskiego, infrastruktura portowa, portowe urządzenia techniczne, siłownie okrętowe, eksploatacja portów śródlądowych, ratownictwo morskie, inżynieria ruchu.

Żegluga śródlądowa jest kierunkiem o praktycznym wymiarze, dostarczającym różnorodnej wiedzy. Praktyczny profil kształcenia ma za zadanie zapewnić uzyskanie wysokiej jakości kompetencji, które niezbędne są do realizowania morskiej kariery zawodowej. Kompetencje te można podzielić na ogólne i szczegółowe, a w ich obszarach zawierają się między innymi umiejętności badawcze, umiejętności zarządzania informacją, zdolność rozwiązywania zaawansowanych problemów związanych z żeglugą i transportem morskim i śródlądowym, czy też umiejętność wykorzystywania technik informatycznych w praktyce żeglugowej, w szczególności w systemach nawigacyjnych, ładunkowych, konstrukcyjnych, czy hydro- meteorologicznych. Śmiało można powiedzieć, że absolwent omawianego przez nas kierunku posiada olbrzymi bagaż wiedzy, który będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz śródlądowej od służb i floty handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, poprzez flotę połowową, pasażerską, przemysłową i usługową.

 

Opinie

Bezdyskusyjnie Szczecin można uznać za wyjątkowy ośrodek akademicki, ponieważ z racji położenia na mapie oferuje kandydatom szczególne kierunki kształcenia. Liczne grono kandydatów na studia wybiera stolicę województwa zachodniopomorskiego, aby kształcić się w ramach dyscyplin powiązanych z morzem. Swoją uwagę kierują na omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Politechnika Morska w Szczecinie opinie? Konrad, student Żeglugi śródlądowej mówi:

„Jeśli powiem, że studia w Politechnice Morskiej w Szczecinie to po prostu studia, to nie oddam tego, jak naprawdę wygląda nauka. To wyjątkowe przeżycie, nauka o zupełnie innym charakterze, a nawet przygoda życia. Politechnika Morska w Szczecinie to uczelnia dla ambitnych, poszukujących czegoś więcej.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA - ważne informacje

Żegluga śródlądowa studia Szczecin

Żegluga śródlądowa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Żeglugę śródlądową w Politechnice Morskiej w Szczecinie:

Absolwent kierunku Żegluga śródlądowa w Politechnice Morskiej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • fizyki atmosfery i oceanów oraz hydrologii rzecznej,
 • właściwości fizyko- chemicznych ładunków przewożonych drogą morską i rzeczną,
 • konstrukcji maszyn, wytrzymałości materiałów oraz grafiki inżynierskiej,
 • urządzeń, obiektów i systemów elektrotechniki i elektroniki okrętowej,
 • eksploatacji statków obsługujących drogi rzeczne,
 • systemów napędowych jednostki śródlądowej oraz statku morskiego,
 • infrastruktury śródlądowych dróg wodnych,
 • bezpiecznej nawigacji morskiej,
 • obowiązków oficera wachtowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Żegluga śródlądowa:

Absolwent kierunku Żegluga śródlądowa w Politechnice Morskiej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie między innymi:

 • na jednostkach śródlądowych,
 • na statkach offshore,
 • na statkach hydrograficznych,
 • na statkach badawczych,
 • w lądowych firmach logistycznych,
 • w administracji morskiej i śródlądowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku żegluga śródlądowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Morska w Szczecinie

Komentarze (0)