Geoinformatyka

Geoinformatyka

Geoinformatyka

04.02.2022

Geoinformatyka – Akademia Morska w Szczecinie 2022

Studia na kierunku geoinformatyka w Akademii Morskiej w Szczecinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku geoinformatyka w AMS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geoinformatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pozycjonowanie i geodezja
 • metody programowania
 • matematyka wyższa
 • metody przetwarzania danych
 • infrastruktura informacji przestrzennej
 • współczesne metody teledetekcji

 

Geoinformatyka to coraz popularniejsza dyscyplina, określana nierzadko dziedziną przyszłości. Specjaliści w jej zakresie zajmują się analizowaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych, uzyskanych wcześniej w wyniku pomiarów za pomocą narzędzi geodezyjnych, skanerów trójwymiarowych, a nawet dronów. To dyscyplina dla tych, którzy dobrze czują się w obszarze informatyki, programowania, fizyki i matematyki, a do tego jeszcze pasjonują się geografią i studiowaniem map. Właśnie na nich czeka kierunek Geoinformatyka w Akademii Morskiej w Szczecinie, który prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Geoinformatyka realizowany w Akademii Morskiej w Szczecinie zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu zarówno geodezji i kartografii, jak i informatyki oraz innych powiązanych dziedzin nauki. Studenci zaznajamiają się z technikami  pozycjonowania w przestrzeni pomiarowej, programowania aplikacji mobilnych i internetowych, wykonywania ortofotomapy oraz modeli 3D, jak również wykonywania zaawansowanych analiz geoprzestrzennych oraz geowizualizacji. Pozyskiwana wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności mają umożliwić posługiwanie się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Geoinformatyka w Akademii Morskiej w Szczecinie jest kierunkiem realizowanym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Geoinformatyka w Akademii Morskiej w Szczecinie posiadają szeroki program kształcenia, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: pozycjonowanie i geodezja, metody programowania, matematyka wyższa, metody przetwarzania danych, infrastruktura informacji przestrzennej, współczesne metody teledetekcji, zarządzanie bazami danych przestrzennych, cyfrowe przetwarzanie obrazów, programowanie aplikacji internetowych, zaawansowane metody analiz przestrzennych, programowanie technologii mobilnych, nowoczesne morskie technologie pomiarowe, urządzenia i instrumenty pomiarowe, satelitarne techniki pomiarowe, sztuczna inteligencja.

Geoinformatyka w Akademii Morskiej w Szczecinie to kierunek, który dostarcza zarówno szczegółowej wiedzy teoretycznej, jak i licznych umiejętności praktycznych. Prowadzą do tego zajęcia realizowane z użyciem nowoczesnych technologii, takich jak: skaner laserowy, UAV wraz z symulatorem, Total Station oraz odbiorniki GNSS. Ponadto, studenci mają do dyspozycji siedemnaście nowych stacji graficznych do przetwarzania danych, nową stację graficzno- fotogrametryczną, czy też nowoczesny system do nauki oprogramowywania danych 3D w środowisku wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach geoinformatycznych, firmach geodezyjnych, firmach informatycznych, urzędach, pracowniach projektowych oraz instytucjach naukowo- badawczych.

 

Opinie

„Dokąd na studia? – takie pytanie zadaje sobie liczne grono kandydatów. Wydaje się ono szczególnie zasadne w przypadku kierunku takiego jak Geoinformatyka, który nie widnieje we wszystkich ofertach dydaktycznych. Warto zatem skierować swoją uwagę na Szczecin i uczelnię, która umożliwia zdobycie wykształcenia w tym zakresie. Jakie ma Akademia Morska w Szczecinie opinie? Tomek, student Geoinformatyki mówi:

„Zależało mi na pozyskaniu nowoczesnej wiedzy w uznanej i prestiżowej uczelni. Dlatego wybrałem Geoinformatykę i Akademię Morską w Szczecinie. To miejsce dla ludzi ambitnych, z pomysłem na swoją drogę zawodową, a także pełnych pasji. „

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

GEOINFORMATYKA - ważne informacje

Geoinformatyka studia Szczecin

Geoinformatyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geoinformatykę w Akademii Morskiej w Szczecinie:

Absolwent kierunku Geoinformatyka w Akademii Morskiej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • systemów pozycjonowania stosowanych w geodezji,
 • pozyskiwania i przetwarzania danych współczesnymi metodami teledetekcji,
 • opracowywania i analizowania cyfrowych danych metodami fotogrametrycznymi,
 • metod analiz przestrzennych,
 • nowoczesnych technologii pomiarowych,
 • współczesnych metod i zastosowań kartografii multimedialnej,
 • projektowania, wytwarzania i zarządzania aplikacjami komputerowymi, mobilnymi i internetowymi,
 • narzędzi sztucznej inteligencji,
 • zasad funkcjonowania sieciowych systemów transmisji danych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geoinformatyka:

Absolwent kierunku Geoinformatyka w Akademii Morskiej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • firmach geoinformatycznych,
 • firmach geodezyjnych,
 • firmach informatycznych,
 • urzędach,
 • pracowniach projektowych,
 • instytucjach naukowo- badawczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

Komentarze (0)