Navigation

Navigation

Navigation

04.02.2022

Navigation / Nawigacja w języku angielskim – Akademia Morska w Szczecinie 2022

Studia na kierunku navigation w Akademii Morskiej w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku navigation w AMS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku navigation znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy na statku
 • matematyka
 • fizyka
 • urządzenia nawigacyjne
 • ochrona transportu morskiego
 • ergonomia
 • meteorologia i oceanografia
 • manewrowanie statkiem

 

Początków rozwoju dziedziny zwanej nawigacją można szukać w XV wieku, czyli w czasach słynnego Dom Henrique o Navegador, zwanego powszechnie Henrykiem Żeglarzem oraz niezliczonych rejsów oceanicznych epoki odkryć geograficznych. Ogólnie rzecz ujmując, nawigacja jest nauką techniczną obejmującą całokształt informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia między innymi statku wodnego. To także kierunek kształcenia, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Akademii Morskiej w Szczecinie. Jest on prowadzony także w języku angielskim, pod nazwą Navigation i realizowany na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Nawigacja w języku angielskim prowadzony w Akademii Morskiej w Szczecinie zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z nawigacji i innych powiązanych dziedzin nauki, co otwiera przed późniejszymi absolwentami wiele drzwi do różnorodnych karier zawodowych. Kształcenie stanowi profesjonalne przygotowanie do pracy w zespołach badawczych i wdrożeniowych w tematyce nawigacyjnej, przedsiębiorstwach projektujących, organizujących, zabezpieczających i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej, jak również wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych, czy służbach kontroli. W toku nauki studenci rozwijają wiele różnorodnych umiejętności, wśród których wymienić można między innymi przygotowywanie i planowanie planu podróży i planu ładunkowego, wykorzystywanie technik informatycznych w praktyce żeglugowej, czy korzystanie z metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych przy rozwiązywaniu zadań nautycznych i eksploatacyjnych. Nawigacja w języku angielskim w Akademii Morskiej w Szczecinie jest kierunkiem realizowanym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Navigation w Akademii Morskiej w Szczecinie charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: bezpieczeństwo i higiena pracy na statku, matematyka, fizyka, urządzenia nawigacyjne, ochrona transportu morskiego, ergonomia, meteorologia i oceanografia, manewrowanie statkiem, systemy informacji przestrzennej, eksploatacja techniczna środków transportu, budowa i stateczność statku, prawo morskie, przewozy morskie, łączność morska, infrastruktura portowa, żegluga liniowa, pilotowanie statków morskich, siłownie okrętowe, zarządzanie statkiem, inspekcje morskie, automatyka, bezpieczeństwo nawigacji, konstrukcja maszyn i grafika inżynierska, ratownictwo morskie.

Kierunek Nawigacja w języku angielskim stawia sobie za cel przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr oficerskich, nawigatorów i mechaników okrętowych. Nauka dostosowana jest do wymagań współczesnej floty transportowej i rybackiej, a także międzynarodowych zasad zawartych w Międzynarodowej Konwencji STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), czyli konwencji o wymaganiach między innymi w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht. Kształcenie w ramach omawianego kierunku dostarcza studentom różnorodnej wiedzy i wielorakich umiejętności, począwszy od estymacji bezpieczeństwa nawigacji na akwenach wodnych,  po projektowanie elementów infrastruktury nawigacyjnej. Z tak pokaźnym bagażem wiedzy absolwenci kierunku Navigation będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach projektujących, komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych, na statkach badawczych, na statkach hydrograficznych, na statkach zabezpieczających pola naftowe.

 

Opinie

Kandydaci bardzo często zastanawiają się nad tym, gdzie podjąć studia. Zostać w rodzinnym mieście, a może wyjechać? Ale dokąd? Który ośrodek akademicki spełni nasze wymagania? W przypadku niektórych kierunków kształcenia takie pytania są zbędne. Jednym z nich jest Navigation, ponieważ planując naukę w jego zakresie od razu należy skierować uwagę na Szczecin i uczelnię, która go oferuje. Jakie ma Akademia Morska w Szczecinie opinie? Szymon, student Navigation mówi:

„Ciężko jest opisać w prostych słowach moje studia. To niesamowita przygoda, która dostarcza niezwykłej wiedzy i umiejętności, ale także fantastycznych wrażeń. To coś, co będę pamiętał do końca życia. Każdy, kto chce zostać specjalistą w szeroko pojętej gospodarce morskiej powinien przyjść właśnie tutaj – do Akademii Morskiej w Szczecinie, czyli najlepszej uczelni na świecie.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

NAVIGATION - ważne informacje

Navigation studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Navigation w Akademii Morskiej w Szczecinie:

Absolwent kierunku Nawigacja w języku angielskim w Akademii Morskiej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zasad wykonywania pomiarów geofizycznych na morzu,
 • zasad i przepisów związanych z przewozami morskimi,
 • urządzeń, obiektów i systemów elektrotechniki i elektroniki okrętowej,
 • budowy i konstrukcji statku,
 • statkowych systemów napędowych,
 • zasad bezpiecznej nawigacji w zmiennych warunkach hydrometeorologicznych,
 • obowiązków oficera wachtowego,
 • międzynarodowego prawa drogi morskiej,
 • systemów transmisji morskich,
 • systemu ratownictwa morskiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Navigation:

Absolwent kierunku Nawigacja w języku angielskim w Akademii Morskiej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie między innymi:

 • w przedsiębiorstwach projektujących,
 • w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych,
 • na statkach badawczych,
 • na statkach hydrograficznych,
 • na statkach zabezpieczających pola naftowe,
 • na promach,
 • na statkach pasażerskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku navigation brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

Komentarze (0)