Kierunki studiów

SWWS Warszawa

kierunki studiów 2021

Odkryj kierunki na PW i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunki studiów – Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Studia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie obejmują kierunek Penitencjarystyka, który skupia w sobie zagadnienia nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, psychologię oraz pedagogikę. Założeniem kształcenia jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. W czasie trwania nauki studenci są skoszarowani, a uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW.

Atutem studiów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie są liczne zajęcia o charakterze praktycznym, które realizowane są zarówno na uczelni, jak i w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, a także wysoko wykwalifikowana kadra akademicka realizująca działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk społecznych.

Studia w służbie kandydackiej kończą się egzaminem oraz możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Typ studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie studia podyplomowe

Grupa kierunków
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Komentarze (0)