Administracja

Administracja

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO - kierunki studiów

Administracja – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2021

Studia na kierunku administracja w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo administracyjne
 • budżetowanie
 • zarządzanie
 • prawo
 • ekonomia

 

Administracja oznacza zawiadywanie i zarządzanie. Aby robić to prawidłowo należy posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. Gdzie można je zdobyć? W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która kierunek Administracja prowadzi na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kształcenie na kierunku Administracja w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przygotowuje do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji rządowej i samorządowej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, jak również uczą się jak rozwiązywać problemy zawodowe, skutecznie się komunikować, jak pracować w grupie i kierować małymi zespołami.

Studenci Administracji mają zajęcia z prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania, prawa i ekonomii. A co po studiach? Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej, administracji prywatnej, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstwach, partiach politycznych.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Kraków

Administracja studia

Administracja studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację w KAAFM Kraków:

Absolwent kierunku Administracja w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • roli administracji publicznej i jej instytucji w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa,
 • proceduralnych aspektów stosowania prawa,
 • konstytucyjnego systemu organów państwowych,
 • prawa administracyjnego,
 • postępowania administracyjnego,
 • metod i technik zarządzania organizacjami,
 • publicznego prawa gospodarczego,
 • prawa pracy,
 • źródeł polskiego prawa karnego,
 • finansów publicznych i prawa finansowego,
 • najważniejszych technik pracy biurowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • strukturach samorządowych,
 • służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych,
 • instytucjach pozarządowych,
 • administracji specjalnej,
 • administracji prywatnej,
 • placówkach kulturalnych,
 • organach partii politycznych,
 • instytucjach krajowych,
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)