Architektura

Architektura

Architektura

28.01.2022

Architektura – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2022

Studia na kierunku architektura w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku architektura w KAAFM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Program kształcenia na kierunku Architektura opracowany jest w taki sposób, aby kształcić studentów zgodnie z wymogami i jasno określonymi standardami. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z kompozycją architektoniczną i urbanistyczną, zasadami projektowania współczesnych konstrukcji budowlanych, zagadnieniami budownictwa ogólnego, ekonomiką procesu inwestycyjnego, a także zasadami ekologicznej certyfikacji. Oprócz tego, poznają historię architektury powszechnej, zasady konserwacji zabytków, psychologię kolorów, czy zasady ochrony dziedzictwa.

Absolwenci studiów na kierunku Architektura wyróżniają się znajomością problemów konstrukcyjnych, budowlanych i inżynieryjnych związanych z projektowaniem budynków. Sprawnie poruszają się po przestrzeniach przepisów prawa i procedur niezbędnych do realizacji projektów budynków, kosztorysowania, zarządzania projektem, konstrukcji i materiałów budowlanych, czy prezentacji koncepcji architektonicznych i urbanistycznych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Historia architektury powszechnej
 • Elementy matematyki dla architektów
 • Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
 • Elementy projektowania: projektowanie wstępne
 • Teoria projektowania architektonicznego

 

Architektura to połączenie twardych zasad i odrobiny szaleństwa. To piękno i funkcjonalność. Owoc nieograniczonej wyobraźni. Naturalnie, o architekturze można dyskutować godzinami, ale znacznie lepiej poznawać ją od środka. Na wszystkich zainteresowanych kształceniem czeka kierunek Architektura w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Architektury zdobywają wiedzę o projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym, ochronie zabytków oraz planowaniu przestrzennym. Studenci uczą się jak kształtować przestrzeń miast, opracowywać plany miejscowe zagospodarowania terenu, a przy tym uwzględniać i rozumieć otoczenie. Poznają zasady projektowania architektonicznego budynków, aby projektować obiekty piękne i funkcjonalne.

Studenci uczą się w tzw. Klasach Mistrzowskich. Zajęcia prowadzą uznani architekci- praktycy, którzy nie tylko mają duży dorobek naukowy, ale przede wszystkim ich projekty są realizowane i doceniane w licznych konkursach architektonicznych. Pawilon Polski na EXPO 2005, Opera Krakowska, Terminal lotniska Kraków Balice, Ogród Sztuk to tylko niektóre z realizacji stanowiących wizytówkę wykładowców Architektury w Krakowskiej Akademii.

Kierunek Architektura w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest jedynym takim kierunkiem prowadzonym w uczelniach niepublicznych, który otrzymał akredytację Unii Europejskiej. Uzyskany dyplom uznawany jest przez wszystkie kraje członkowskie.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

Architektura studia Kraków

Architektura studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Architekturę w KAAFM Kraków:

Absolwent kierunku Architektura w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • fizyki budowli,
 • geometrii wykreślnej,
 • elementów kompozycji architektonicznej i urbanistycznej,
 • zasad tworzenia w zakresie sztuk plastycznych,
 • zasad projektowania współczesnych konstrukcji budowlanych,
 • etyki zawodowej architekta,
 • prawa budowlanego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Architektura:

Absolwent kierunku Architektura w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach projektowych,
 • pracowniach architektonicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)