Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

28.01.2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w KAAFM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Program kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne nastawiony jest przede wszystkim na pozyskanie obszernej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, a w szczególności współczesnych zagadnień cywilizacyjnych, społecznych i prawnych, będących podstawą bezpieczeństwa wewnętrznego. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z bezpieczeństwem systemów informatycznych, medialnym wspomaganiem systemu bezpieczeństwa, bezpieczeństwem biznesu, zwalczaniem terroryzmu, bezpieczeństwem imprez. Ponadto, poznają zagadnienia dotyczące kryminologii i kryminalistyki, ochrony osób, mienia i obiektów, wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, jak również logistyki w sytuacjach kryzysowych oraz pomocy przedmedycznej.

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne wyróżniają się obszerną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Z pozyskanym wykształceniem mogą zostać na przykład funkcjonariuszami wszelkich służb bezpieczeństwa państwa, jak również analitykami do spraw bezpieczeństwa w bankach, czy przedsiębiorstwach.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • monitoring bezpieczeństwa
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • zwalczanie terroryzmu
 • kryminologia i kryminalistyka
 • współczesne tendencje w przestępczości oraz jej zwalczanie
 • wiedza o wojsku i obronności

 

Jakie zagrożenia mogą występować w wewnątrz państwa? W jaki sposób zapewnić obywatelom odpowiednie warunki do życia? Co wpływa na bezpieczeństwo kraju? Jak reagować na zagrożenie? Odpowiedzi na te pytania można poznać podczas studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne zdobywają wiedzę na temat bezpieczeństwa, w kontekście współczesnych zagadnień cywilizacyjnych, społecznych  i prawnych, które stanowią podstawę bezpieczeństwa wewnętrznego. Uczą się jak rozpoznawać i oceniać zagrożenie oraz ryzyko jakie jest z nim związane. Ponadto, uczą się reagować w sytuacjach niebezpieczeństwa, stosować zasady prawne i procedury, a także dowiadują się jak funkcjonują podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo i na czym polega zarządzanie kryzysowe.

Jakie przedmioty obejmuje program studiów? Między innymi: monitoring bezpieczeństwa, logistyka w sytuacjach kryzysowych, zwalczanie terroryzmu, kryminologia i kryminalistyka, współczesne tendencje w przestępczości oraz jej zwalczanie, wiedza o wojsku i obronności, medialne wspomaganie systemu bezpieczeństwa, bezpieczeństwo systemów informatycznych, wywiad i kontrwywiad gospodarczy, strzelectwo sportowe i specjalne.

A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w Krakowskiej Akademii będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w wojsku, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, służbie więziennej, inspekcji transportu drogowego.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Kraków

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w KAAFM Kraków:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • kategorii bezpieczeństwa,
 • współczesnych tendencji w przestępczości,
 • bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • logistyki w sytuacjach kryzysowych,
 • zwalczania terroryzmu,
 • bezpieczeństwa imprez i uroczystości,
 • zasad ochrony osób, mienia i obiektów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • wojsku,
 • policji,
 • straży granicznej,
 • straży miejskiej,
 • żandarmerii wojskowej,
 • służbie więziennej,
 • inspekcji transportu drogowego,
 • państwowej straży pożarnej,
 • firmach ochroniarskich,
 • bankach,
 • przedsiębiorstwach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)