Kryminologia i resocjalizacja

Kryminologia i resocjalizacja

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO - kierunki studiów

Kryminologia i resocjalizacja – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2021

Studia na kierunku kryminologia i resocjalizacja w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kryminologia i resocjalizacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wstęp do prawoznawstwa
 • podstawy psychologii
 • prawa człowieka
 • organizacja wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • komunikacja interpersonalna
 • metody badań pedagogicznych

 

Kryminologia szuka odpowiedzi na pytania– kim jest przestępca? Dlaczego dopuścił się czynów zabronionych? Czy społeczne uwarunkowania, w których przyszło mu funkcjonować miały wpływ na jego działania? Aby ją znaleźć należy posiadać szeroką wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, czy prawa. Ci, którzy wybiorą kierunek Kryminologia i resocjalizacja w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego szukać będą odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Kryminologia i resocjalizacja w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Studenci mają zajęcia z prawa, kryminologii, pedagogiki, psychologii i socjologii, z metod zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych. Nabywają umiejętności, dzięki którym możliwe jest wyjaśnianie złożonych procesów społecznych pod względem prawnym,  psychologicznym, socjologicznym i etycznym, jak również podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym.

Jakie przedmioty znajdują się w programie studiów? Między innymi: wstęp do prawoznawstwa, podstawy psychologii, prawa człowieka, organizacja wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej, pedagogika resocjalizacyjna, komunikacja interpersonalna, metody badań pedagogicznych, podstawy prawa cywilnego i postępowania cywilnego, profilaktyka społeczna, ochrona danych osobowych, resocjalizacja w środowisku otwartym, patologie życia społecznego, podstawy psychiatrii, współczesne systemy resocjalizacji, elementy kryminalistyki, psychologia i profilaktyka uzależnień, prawo i postępowanie w sprawach nieletnich.

Studenci Kryminologii i resocjalizacji uczą się sposobów pracy z osadzonymi lub osobami umieszczonymi w warunkach izolacji; uczą się oceniać sytuacje ryzykowne, badać patologie społeczne, badać przyczyny agresji. W jaki sposób będą mogli tę wiedzę wykorzystać? Absolwenci omawianego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w zakładach karnych, aresztach śledczych, centrum interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy rodzinie, policji, straży miejskiej, placówkach wychowawczych, ośrodkach terapeutycznych.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA - ważne informacje

Kryminologia i resocjalizacja studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kryminologię i resocjalizację w KAAFM Kraków:

Absolwent kierunku Kryminologia i resocjalizacja w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • praw człowieka,
 • patologii życia społecznego,
 • psychologii osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc w rodzinie,
 • konstruowania programów resocjalizacyjnych,
 • psychologii uzależnień,
 • postępowania w sprawach osób nieletnich,
 • mediacji w resocjalizacji,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • działalności subkultur przestępczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kryminologia i resocjalizacja:

Absolwent kierunku Kryminologia i resocjalizacja w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • zakładach karnych,
 • aresztach śledczych,
 • centrum interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach pomocy rodzinie,
 • policji,
 • straży miejskiej,
 • placówkach wychowawczych,
 • ośrodkach terapeutycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)