Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

27.01.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2022

Czym zajmuje się Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna? Nietrudno odgadnąć, iż jest to dziedzina zajmująca się procesami wychowawczymi dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci uczęszczających do najniższych klas szkoły podstawowej. Aby studiować tę dziedzinę należy nie tylko posiadać chęć do nauki, ale również jasno określone cechy osobowości. Empatia, otwartość, komunikatywność, wrażliwość na potrzeby dzieci – bez tego nie sposób wyobrazić sobie studenta Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. A gdzie można studiować tę dziedzinę? W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w KAAFM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego umożliwia pozyskanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, filozoficznej i aksjologicznej wspomagającej rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się, wykorzystywanej w codziennej pracy nauczycielskiej do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka lub ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom bądź opiekunom w wychowaniu dziecka.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oparte są na bogatym programie kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • filozofia wychowania i aksjologia pedagogiczna,
 • klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka,
 • rola nauczyciela w modelowaniu postaw i zachowania uczniów,
 • sposoby projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej,
 • prawa dziecka i osób z niepełnosprawnościami,
 • projektowanie i realizowanie programów nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów,
 • monitorowanie postępów uczniów

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nabywają umiejętności między innymi w zakresie dokonywania obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości oraz uzdolnień każdego dziecka i ucznia, planowania, realizacji i oceny spersonalizowanych programów kształcenia i wychowania, wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych w pracy dydaktycznej, tworzenia sytuacji wychowawczo- dydaktycznych motywujących dzieci i uczniów do nauki.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach oświatowo- wychowawczych.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w KAAFM Kraków:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej,
 • klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania,
 • projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych, 
 • struktury i funkcji systemu edukacji,
 • praw dziecka i sposobów ich egzekwowania,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • alternatywnych form edukacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach i klasach zerowych,
 • klasach 1-3 szkoły podstawowej,
 • placówkach oświatowo- wychowawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)