Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO - kierunki studiów

Pielęgniarstwo – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2021

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • fizjologia
 • patologia
 • genetyka
 • biochemia i biofizyka
 • mikrobiologia i parazytologia
 • farmakologia, podstawy pielęgniarstwa
 • promocja zdrowia, podstawowa opieka

 

Pielęgniarstwo to zawód, który wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także empatii i chęci. Chęci pomocy drugiemu człowiekowi. Trudno wyobrazić sobie, aby w zawodzie pielęgniarki sprawdziła się osoba, która nie lubi ludzi, nie jest wrażliwa, nie czuje potrzeby pomagania innym. Na zainteresowanych tym zawodem czeka kierunek Pielęgniarstwo, realizowany w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pielęgniarstwa w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zdobywają wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, rozwijają kompetencje społeczne i uczą się jak porozumiewać się z pacjentem.

Kierunek Pielęgniarstwo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a w programie kształcenia znajdują się między innymi takie przedmioty jak: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, zdrowie publiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, opieka paliatywna.

Ważną częścią studiów są praktyki zawodowe, które odbywają się w renomowanych placówkach medycznych. Dzięki nim każdy student może doświadczyć pracy pielęgniarskiej. A co po studiach? Absolwenci Pielęgniarstwa w Krakowskiej Akademii mogą znaleźć zatrudnienie w oddziałach szpitalnych, szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach, poradniach specjalistycznych, stacjach pogotowia ratunkowego, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo- pielęgnacyjnych i leczniczych.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

Pielęgniarstwo studia Kraków

Pielęgniarstwo studia

Pielęgniarstwo studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pielęgniarstwo w KAAFM Kraków:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii i fizjologii,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • opieki specjalistycznej,
 • rehabilitacji,
 • filozofii i etyki zawodu pielęgniarki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • oddziałach szpitalnych,
 • szpitalach uzdrowiskowych,
 • sanatoriach,
 • poradniach specjalistycznych,
 • stacjach pogotowia ratunkowego,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach opiekuńczo- pielęgnacyjnych i leczniczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)