Prawo

Prawo

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO - kierunki studiów

Prawo – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2021

Studia na kierunku prawo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • legislacja i zasady techniki prawodawczej
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • retoryka prawnicza
 • prawo autorskie

 

Czy wiesz, że wchodząc do sklepu i kupując butelkę wody, zawierasz umowę sprzedaży? Prawo reguluje nasze życie. Inaczej otaczałby nas niezły bałagan. Prawo to także jeden z najbardziej wymagających, a zarazem najchętniej wybieranych kierunków studiów. Kierunek Prawo można odnaleźć w ofercie edukacyjnej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Studenci uczą się stosować prawo z zakresu wszystkich najważniejszych dziedzin prawa materialnego i procesowego. Realizowane przedmioty umożliwiają poznanie poglądów na istotę prawa i jego społeczne funkcje, a także przybliżają historię prawa polskiego na tle dziejów powszechnych. Ponadto, studenci zaznajamiają się z prawem międzynarodowym oraz prawem Unii Europejskiej, a także badają ich relacje z prawem krajowym. Prawo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest kierunkiem realizowanym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Program studiów zawiera między innymi takie przedmioty jak: logika dla prawników, prawo administracyjne, postępowanie cywilne, postępowanie karne, etyka zawodów prawniczych, teoria i filozofia prawa. W programie realizowane są liczne przedmioty do wyboru: legislacja i zasady techniki prawodawczej, prawo międzynarodowe publiczne, retoryka prawnicza, czy prawo autorskie. Co istotne, studenci Prawa zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w instytucjach wymiaru sprawiedliwości.

Nauka na kierunku Prawo w Krakowskiej Akademii to nie tylko wykłady i ćwiczenia, czyli tradycyjne formy kształcenia, to również zajęcia z wykorzystaniem multimediów, czy symulacje rozpraw sądowych, prowadzone w ramach zajęć z prawa procesowego i odbywające się w sali przekształconej specjalnie na potrzeby takich symulacji w salę rozpraw. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w strukturach organizacyjnych administracji, policji, sądów, prokuratury, partii politycznych, organizacji społecznych i gospodarczych, jak również w szeroko pojętej obsłudze prawnej przedsiębiorców.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PRAWO - ważne informacje

Prawo studia Kraków

Prawo studia

Prawo studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Prawo w KAAFM Kraków:

Absolwent kierunku Prawo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historycznej i politycznej genezy prawa,
 • więzi i aktywności społecznych poddawanych regulacji prawnej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa pracy,
 • prawa finansowego,
 • prawa międzynarodowego,
 • prawa europejskiego,
 • zasad ochrony praw autorskich i własności intelektualnej,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • policji,
 • sądach,
 • prokuraturze,
 • partiach politycznych,
 • organizacjach społecznych i gospodarczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)