Zarządzanie

Zarządzanie

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO - kierunki studiów

Zarządzanie – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2021

Studia na kierunku zarządzanie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • informatyka w zarządzaniu
 • marketing
 • podstawy rachunkowości
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • finanse przedsiębiorstw
 • psychologia w zarządzaniu
 • logistyka

 

Zarządzanie jest wszechobecne, mimo, że w codziennym życiu prawie go nie zauważamy, chociaż zarządzamy czasem, rodziną czyli zasobami ludzkimi, domowym budżetem, międzynarodową firmą, czy własnym biznesem. Umiejętności zarządcze bardzo często poszukiwane są na rynku pracy, ponieważ związane są z dobrą organizacją, prawidłową komunikacją, podejmowaniem decyzji. Co ważne, można je nabyć na studiach. W której uczelni? W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie kierunek Zarządzanie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zarządzania w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uczą się jak zarządzać przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi, czy organizacjami non- profit, lub jednostkami administracji publicznej. Poznają zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym i krajowym, ćwiczą rozwiązywanie problemów, interpretowanie, analizowanie oraz dowiadują się jak wpływać na procesy podejmowania strategicznych decyzji w dziedzinie organizowania i kierowania większymi zespołami ludzkimi i jak je bezpiecznie podejmować analizując ryzyka z tym związane.

Jakie przedmioty realizowane są na kierunku? Między innymi: informatyka w zarządzaniu, marketing, podstawy rachunkowości, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, finanse przedsiębiorstw, psychologia w zarządzaniu, logistyka, bezpieczeństwo, prawo handlowe, zarządzanie strategiczne, zachowania organizacyjne.

Absolwenci tego kierunku przygotowani są do zarządzania finansami przedsiębiorstw, opracowywania, wdrażania i kontrolowania programów operacyjnych. Mogą oni znaleźć zatrudnienie między innymi w agencjach konsultingowych, instytucjach publicznych, organizacjach non- profit, korporacjach międzynarodowych, administracji publicznej.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

Zarządzanie studia Kraków

Zarządzanie studia

Zarządzanie studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie w KAAFM Kraków:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • struktur i procesów gospodarczych,
 • koncepcji, metod i technik zarządzania,
 • procesów związanych z podejmowaniem decyzji,
 • zarządzania jakością,
 • ról i funkcji organizacyjnych,
 • istoty bezpieczeństwa organizacyjnego i publicznego,
 • dokonywania obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk i procesów występujących wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • agencjach konsultingowych,
 • instytucjach publicznych,
 • organizacjach non- profit,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)