Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunki studiów

Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geografia polityczna i ekonomiczna
 • komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa
 • statystyka międzynarodowa
 • integracja europejska
 • zasady prowadzenia biznesu
 • psychologia społeczna

 

Stosunki międzynarodowe są częścią stosunków społecznych, która dotyczy wzajemnych relacji między państwami oraz innymi organizacjami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi. Uczestnikami stosunków są przede wszystkim państwa, ale mogą być nimi także narody i organizacje międzyrządowe. To także interdyscyplinarne studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pozwalające na zdobycie umiejętności analizy zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz swobodnego poruszania się w nim.

 

Nabywane umiejętności

Kształcenie na kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie umożliwia pozyskanie szerokie wiedzy, stanowiącej połączenie zagadnień z obszarów nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, prowadzącej do zrozumienia mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz światowej gospodarki. Studenci zaznajamiają się z tematami międzynarodowych stosunków politycznych, stosunków gospodarczych, współpracy w przestrzeni kultury. Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to kierunek realizowany zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiadają szeroki program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: geografia polityczna i ekonomiczna, komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa, statystyka międzynarodowa, integracja europejska, zasady prowadzenia biznesu, psychologia społeczna, polityka gospodarcza, polityka zagraniczna, socjologia procesów globalnych, współczesne systemy polityczne, negocjacje w środowisku wielokulturowym, protokół dyplomatyczny, międzynarodowe organizacje pozarządowe, współczesny rynek mediów, przywództwo i decyzje polityczne.

Stosunki międzynarodowe to kierunek dostarczający szerokiej wiedzy i wielu umiejętności. Studenci zgłębiają zagadnienia polityki energetycznej, rozwoju społeczno- gospodarczego, migracji, urbanizacji, a także zasad polityki międzynarodowej i polskiej polityki zagranicznej. A co po studiach? Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w korporacjach międzynarodowych, placówkach dyplomatycznych, ośrodkach badawczych, firmach konsultingowych, instytucjach rządowych, środkach masowego przekazu, instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” Takie oraz podobne pytania zadaje sobie niejeden kandydat. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy pozostać w swoim rodzinnym mieście i w nim kontynuować edukację, czy też wyjechać do innego ośrodka akademickiego. Planując studiować Stosunki międzynarodowe problem rozwiązuje się sam, gdyż w Krakowie można otrzymać do tego bardzo dobre warunki. Wystarczy tylko wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię. Ale jak to zrobić? Należy dowiedzieć się czegoś więcej o interesującej nas szkole wyższej. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Rafał, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest jedną z najlepszych uczelni w całym kraju, zatem studia tutaj są powodem do dumy. To oczywiście spory wysiłek, bo nauki jest dużo, ale zdobyte wykształcenie daje gwarancję ciekawej i dobrze płatnej pracy.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

Stosunki międzynarodowe studia Kraków

Stosunki międzynarodowe studia

Stosunki międzynarodowe studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Stosunki międzynarodowe na UEK:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • geografii politycznej i ekonomicznej,
 • mikroekonomii i makroekonomii,
 • międzynarodowych stosunków politycznych i kulturalnych,
 • zasad prowadzenia biznesu,
 • negocjacji międzynarodowych,
 • międzynarodowych wyzwań polityki edukacyjnej,
 • prawa międzynarodowego publicznego,
 • analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa,
 • procesów migracyjnych i ludnościowych. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • korporacjach międzynarodowych,
 • placówkach dyplomatycznych,
 • ośrodkach badawczych,
 • firmach konsultingowych,
 • instytucjach rządowych,
 • środkach masowego przekazu,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)