Kierunki studiów

Kierunki studiów 2021

Odkryj kierunki na UPJP2 i sprawdź co możesz studiować 

Kierunki studiów – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Kierunki studiów oferowane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie to zbiór dyscyplin związanych z naukami humanistycznymi, artystycznymi, teologicznymi, pedagogicznymi, czy społecznymi. To szereg dziedzin, w których nacisk kładziony jest zarówno na rozwijanie umiejętności niezbędnych do pracy zawodowej, jak również umiejętności niezwykle przydatnych w życiu codziennym. Studenci uczą się rozwiązywać konflikty, prowadzić merytoryczne dyskusje, słuchać drugiego człowieka, przekazywać dokładne informacje. To dziedziny, dzięki którym można wyrobić w sobie umiejętność nawiązywania relacji, zwracania uwagi na innych, pracy w mniejszych i większych zespołach.

Studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II kładą nacisk na samodzielność studentów. Mają oni rozwijać krytyczne myślenie, umiejętność analizowania i przetwarzania informacji, dzielenia się wiedzą z innymi. Dlatego kształcenie na każdym kierunku umożliwia pozyskanie tzw. kompetencji miękkich, coraz częściej poszukiwanych na współczesnym rynku pracy, a na zainteresowanych poszerzaniem horyzontów czekają liczne koła naukowe, organizujące wydarzenia, konferencje i debaty.

Katalog kierunków UPJPII stanowi szeroką przestrzeń kształcenia. Od Filozofii, po Psychologię; od Historii, po Teologię. Ten ostatni kierunek wydaje się szczególny, choćby z faktu, iż realizowany jest także na wydziale zamiejscowym w Tarnowie.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest przykładem na to, iż nowoczesne kształcenie może być oparte o historię i tradycję, a wraz z przekazywaniem wiedzy można rozwijać w młodych ludziach konkretne cechy i przywiązanie do wartości.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Typ studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie studia podyplomowe

Grupa kierunków
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie popularne kierunki

Komentarze (0)