Ochrona dóbr kultury

Ochrona dóbr kultury

Ochrona dóbr kultury

27.01.2022

Ochrona dóbr kultury – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2022

Studia na kierunku ochrona dóbr kultury na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku ochrona dóbr kultury w UPJP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ochrona dóbr kultury znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki starożytnej
 • sztuka pierwotna
 • ikonografia sztuki
 • wstęp do historii sztuki
 • kultura średniowiecza
 • wstęp do muzealnictwa

 

Ochrona dóbr kultury obejmuje różne działania, mające na celu zabezpieczenie tych dóbr przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zaginięciem, czy dewastacją. Zakłada także prace nad zapewnieniem warunków trwałego zachowania, ewidencji, rejestracji, dokumentacji. Dobra kultury to bogactwo narodowe, które wymaga szczególnej uwagi i powinny być one chronione zarówno przez zwykłych obywateli, jak i specjalistów. Tych specjalistów kształci Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Kształcenie na kierunku Ochrona dóbr kultury na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie umożliwia pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu historii sztuki, jak również archeologii i antropologii kultury. Studenci zaznajamiają się także z zagadnieniami muzealnictwa, konserwacji zabytków oraz zarządzaniem obiektami zabytkowymi. Istotnym elementem kształcenia są zajęcia terenowe, wyjazdy, a także praktyki zawodowe.

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Ochrona dóbr kultury pozyskują wiedzę na temat tego, jak powstawały zabytki i dzieła sztuki. Dowiadują się w jakich technikach je wykonano, jaką pełniły rolę w rzeczywistości historycznej, w jaki sposób je chronić i jak przekazywać wiedzę na ich temat przyszłym pokoleniom.

 

Praca po studiach

Z bagażem wiedzy absolwenci Ochrony dóbr kultury na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w urzędach i firmach konserwatorskich, muzeach, instytucjach kultury.

 

Opinie

Studia w Krakowie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości, które można wymieniać niemal bez końca. Dlatego niektórzy kandydaci na studia mogą poczuć się zagubieni i zdezorientowani, a podjęcie decyzji o wyborze uczelni stanie się twardym orzechem do zgryzienia. Co robić? Po pierwsze, zdecydować się na kierunek kształcenia. Jeśli takowy został wybrany i padło na Ochronę dóbr kultury, to warto prześwietlić uczelnię, która oferuje ten kierunek. Jakie ma Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie opinie? Łukasz, student Ochrony dóbr kultury mówi:

„Uniwersytet Papieski Jana Pawła II stawia na rozwijanie umiejętności praktycznych i zdobywanie konkretnej wiedzy. Tutaj nie ma niepotrzebnych przedmiotów, które mają tylko zapełnić plan. To studia na 5+.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

OCHRONA DÓBR KULTURY - ważne informacje

Ochrona dóbr kultury studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ochronę dóbr kultury na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II:

Absolwent kierunku Ochrona dóbr kultury na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historii sztuki polskiej i powszechnej,
 • kierunków artystycznych i estetycznych w historycznych realizacjach konserwatorskich,
 • wykonywania dokumentacji,
 • rozpoznawania i analizowania zabytkowej architektury,
 • muzealnictwa,
 • prawnej ochrony zabytków,
 • komunikacji międzykulturowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ochrona dóbr kultury:

Absolwent kierunku Ochrona dóbr kultury na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • urzędach i firmach konserwatorskich,
 • muzeach,
 • instytucjach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Komentarze (0)