Logistyka

Logistyka

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach - kierunki studiów

 

Logistyka – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 2021

Studia na kierunku logistyka w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jaka jest współczesna logistyka? Dyscyplina ta posiada co najmniej kilka definicji, choć wszystkie zgodne są do jednego, że polega przede wszystkim na planowaniu i realizowaniu sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców i towarów. Co ważne dla osób zastanawiających się nad wyborem tej dziedziny, będzie się ona rozwijać, biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na usługi związane z szeroko pojętym transportem. Gdzie mogą studiować osoby zainteresowane tą dyscypliną? W Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Kierunek Logistyka realizowany w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności, stanowiących fundament operacyjnego zarządzania logistycznego. Studenci zaznajamiają się z istotą zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasadami działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Ponadto, poznają reguły projektowania systemów logistycznych i procesów logistycznych, jak również zasady inżynierii łańcuchem dostaw.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Logistyka w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • systemy logistyczne w transporcie,
 • ekonomika transportu,
 • technologia transportu,
 • technologia magazynowania,
 • usługi logistyczne,
 • zaawansowane systemy informatyczne w logistyce,
 • finansowanie działalności przedsiębiorstw,
 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie ryzykiem w logistyce,
 • dokumentacja w magazynowaniu,
 • spedycja krajowa i międzynarodowa

 

Nabywane umiejętności

Logistyka jest kierunkiem rozwijającym różnego rodzaju umiejętności. Studenci potrafią analizować i interpretować świat organizacji i procesów zarządzania, stosować metody systemowe w podejmowaniu decyzji rozwojowych, zarządzać procesem produkcyjnym, zarządzać łańcuchem dostaw. Ponadto, cechuje ich umiejętność zarządzania ryzykiem w logistyce, znajomość zaawansowanych systemów informatycznych, czy znajomość zasad zarządzania zapasami.

 

Praca po studiach

Absolwenci Logistyki w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach logistycznych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych, jednostkach doradczych. Mogą pracować jako specjaliści do spraw transportu, specjaliści do spraw spedycji, inżynierowi procesu, specjaliści do spraw zakupów, kierownicy magazynu, specjaliści do spraw logistyki magazynowej.

 

Opinie

Kierunki studiów w Katowicach to długa lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, Logistyka także na niej figuruje i cieszy się dużym zainteresowaniem. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni. Jak to zrobić? Na którą się zdecydować? Aby ułatwić sobie podejmowanie decyzji, warto wiedzieć – jakie ma Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach opinie? Kamila, studentka Logistyki mówi:

„Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa jest uczelnią, która oferuje studentom pozyskanie nowoczesnej wiedzy, na dodatek w praktycznym wymiarze. Na studiach przygotowujemy się do wejścia na rynek, który charakteryzuje się zmiennością i dużym dynamizmem. Z dyplomem GWSH wiem, że dam sobie radę.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logistykę w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej:

Absolwent kierunku Logistyka w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizowania i interpretacji świata organizacji i procesów zarządzania,
 • zarządzania procesem produkcyjnym,
 • analizy procesów logistycznych,
 • infrastruktury logistycznej,
 • logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
 • normalizacji i zarządzania jakością w logistyce,
 • projektowania magazynów,
 • zarządzania strategicznego,
 • zarządzania zapasami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • jednostkach projektowych,
 • jednostkach doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Logistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia logistyczne w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach kierunki

Jakie są kierunki logistyczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)