Administracja

Administracja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach - kierunki studiów

 

Administracja – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 2021

Studia na kierunku administracja w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Czym jest administracja? Najkrócej mówiąc jest to zawiadywanie, zarządzanie, jak również zespół osób, który czymś kieruje i zarządza. Dla wyjaśnienia należy powiedzieć, że wyróżniamy administrację prywatną i publiczną, i właśnie na tej drugiej skupiamy się najmocniej, ponieważ dotyczy każdego z nas. A czym jest dokładnie administracja publiczna? To wykonywanie zadań przypisywanych przez porządek prawny państwu i jego organom lub innym podmiotom wykonującym funkcje władcze. Chcąc zgłębić wiedzę na ten temat i zostać specjalistą w jego zakresie należy wybrać kierunek Administracja w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Kierunek Administracja prowadzony w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach zakłada pozyskanie z zakresu nauk prawnych oraz ekonomii, umożliwiając pełnienie funkcji kierowniczych i eksperckich w administracji podmiotów gospodarczych, w strukturach administracji rządowej i samorządowej, władzy wykonawczej, a także w sektorze prywatnym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Administracja w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • ekonomia, podstawy finansów,
 • konstytucyjny system organów państwowych,
 • prawo cywilne z umowami w administracji,
 • prawo pracy,
 • prawo administracyjne,
 • ustrój samorządu terytorialnego,
 • zamówienia publiczne,
 • postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • legislacja administracyjna

 

Nabywane umiejętności

Dzięki szerokiemu programowi, studenci Administracji w GWSH pozyskują liczne umiejętności. Rozwijają je w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej, rozliczania świadczeń pracowniczych, postępowania karnego, mediacji i negocjacji, ochrony danych osobowych, czy bezpieczeństwa publicznego.

 

Praca po studiach

Absolwenci Administracji w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w urzędach gmin i miast, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, kancelariach prawniczych, organizacjach pozarządowych, firmach doradczych, biurach rachunkowych.

 

Opinie

Studia w Katowicach to obszerne zagadnienie, co może prowadzić do trudności z podjęciem decyzji o kształceniu. Najpierw należy wybrać odpowiedni kierunek, a potem uczelnię. Skąd mieć pewność, że wybrana przez nas szkoła wyższa spełni nasze oczekiwania? Jeśli wybraliśmy kierunek Administracja, to pozostaje nam zadać tylko jedno pytanie: jakie ma Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach opinie? Seweryn, student Administracji mówi: 

„GWSH to uczelnia, którą mogę polecić każdemu. Zajęcia są ciekawe, konkretne, nie polegają na sztucznym zapełnianiu programu. To uczelnia, która kładzie nacisk na zdobycie konkretnych umiejętności, aby każdy z nas poradził sobie na rynku pracy.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Katowice

Administracja studia

Administracja studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej:

Absolwent kierunku Administracja w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • finansów publicznych i prawa finansowego,
 • podatków i prawa podatkowego,
 • zarządzania kryzysowego,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • ochrony danych osobowych,
 • postępowania sądowo- administracyjnego,
 • legislacji administracyjnej,
 • prawa międzynarodowego publicznego,
 • zarządzania kompetencjami,
 • mediacji i negocjacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • urzędach gmin i miast,
 • starostwach powiatowych,
 • urzędach marszałkowskich,
 • urzędach wojewódzkich,
 • kancelariach prawniczych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • firmach doradczych,
 • biurach rachunkowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawa i administracji wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia administracyjne i prawnicze w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach kierunki

Jakie są kierunki administracyjne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)