Hipologia i jeździectwo

Hipologia i jeździectwo

Hipologia i jeździectwo

30.01.2022

Hipologia i jeździectwo – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku hipologia i jeździectwo na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku hipologia i jeździectwo w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Hipologia i jeździectwo jest to pierwszy tego typu kierunek kształcenia w naszym kraju, równoważny na przykład zarządzaniu czy psychologii. Hipologia są to nauki o koniu, a słowo "jeździectwo" w nazwie kierunku zostało zamieszczone ze względu na jeźdźców, których dziedzina ta również dotyczy. Gdzie można ją studiować? Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Kształcenie na kierunku Hipologia i jeździectwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy w zakresie hodowli i użytkowania koni. Studenci zgłębiają zagadnienia związane między innymi z pierwszą pomocą weterynaryjną, dobrostanem i higieną, ochroną zasobów genetycznych, odnową biologiczną i biotechniką stosowaną w pracy hodowlanej. W toku studiów, zależnie od ewentualnych umiejętności jeździeckich i preferencji, można wybrać jedną z dwóch ścieżek tematycznych wierzchowego lub wszechstronnego użytkowania koni.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Hipologia i jeździectwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia konia,
 • chemia rolna i gleboznawstwo,
 • zoologia z parazytologią,
 • biochemia zwierząt i biofizyka,
 • botanika z fizjologią roślin,
 • fizjologia konia,
 • genetyka zwierząt,
 • żywienie koni,
 • pielęgnacja koni i podkownictwo,
 • rozród koni,
 • hodowlane metody doskonalenia koni,
 • mechanizacja w hodowli i użytkowaniu koni,
 • ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • hipoterapia,
 • naturalne metody treningu koni,
 • paszoznawstwo,
 • infrastruktura i kierowanie ośrodkami utrzymującymi konie

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Hipologia i jeździectwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie rozwijają szereg umiejętności. Na przykład? Między innymi w zakresie identyfikacji, dokumentacji, oceny wartości użytkowej i hodowlanej, badań hipologicznych, metod i form użytkowania koni, oceny budowy i zachowania koni, czy wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Poszerzaniu wiedzy służą nie tylko zajęcia na uczelni, lecz także liczne zajęcia terenowe, jak również aktywne uczestnictwo w Sekcji Hipologicznej Koła Naukowego Studentów.

 

Praca po studiach

A co po studiach? Absolwenci Hipologii i jeździectwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w ośrodkach hodowli i użytkowania koni, stadninach, ośrodkach rekreacji i turystyki konnej, związkach hodowców koni, związkach jeździeckich, wytwórniach pasz, przedsiębiorstwach agroturystycznych.

 

Opinie

Można śmiało powiedzieć, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje kierunki, których nie sposób odnaleźć na innych uczelniach. Wszyscy zainteresowani naukami rolniczymi, agroturystyką, czy weterynarią bez trudu odnajdą tu swoje miejsce. A jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Agata, studentka Hipologii i jeździectwa mówi:

„W Lublinie, na Uniwersytecie Przyrodniczym odnalazłam kierunek, dzięki któremu mogę rozwijać swoje pasje i zainteresowania. W końcu udało mi się odnaleźć dziedzinę, którą naprawdę lubię i z którą chcę związać swoje życie. Na tym powinny polegać studia. Na rozwijaniu zainteresowań, a nie na nauce, z której nie płynie żadna przyjemność.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO - ważne informacje

Hipologia i jeździectwo studia Lublin

Hipologia i jeździectwo studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Hipologię i jeździectwo na UP Lublin:

Absolwent kierunku Hipologia i jeździectwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • funkcjonowania organizmu konia,
 • właściwego użytkowania i podstaw pracy hodowlanej,
 • rozrodu, kontroli wzrostu i rozwoju,
 • ekonomiki i zarządzania ośrodkami utrzymującymi konie,
 • metod i form użytkowania koni i ich treningu,
 • czynników determinujących rozwój obszarów wiejskich,
 • oceny budowy, chodu, temperamentu i zachowania konia,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • zasad prowadzenia działalności hodowlanej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Hipologia i jeździectwo:

Absolwent kierunku Hipologia i jeździectwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • ośrodkach hodowli i użytkowania koni,
 • stadninach,
 • ośrodkach rekreacji i turystyki konnej,
 • związkach hodowców koni,
 • związkach jeździeckich,
 • wytwórniach pasz,
 • przedsiębiorstwach agroturystycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)