Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Niezależnie od tego, jaką definicję bezpieczeństwa wewnętrznego przyjmiemy, musimy zwrócić uwagę na fakt, iż problemy z nim związane zmieniają się. Dlaczego? Wraz z szeroko rozumianym postępem, następują zmiany w przestrzeni zagrożeń. Ulegają one modyfikacjom, rodzą się w nowych obszarach, wyróżniają się innym charakterem. Aby z nimi walczyć potrzebni są specjaliści charakteryzujący się nowoczesną wiedzą. Tych specjalistów kształci Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, tworzących podstawę bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci poznają sposoby zwalczania przestępczości, tajniki kryminologii i kryminalistyki, a także rozwijają umiejętności niezbędne do pracy w służbach i instytucjach bezpieczeństwa.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • zarządzanie ryzykiem zawodowym,
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych,
 • rozwiązywanie konfliktów lokalnych,
 • terroryzm i jego techniki,
 • zwalczanie przestępczości,
 • siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa państwa,
 • aspekty prawne i kryminalistyczne badania dokumentów,
 • wiktymologia,
 • podstawy prawa karnego materialnego i procesowego

 

Nabywane umiejętności

Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie jest kierunkiem dostarczającym szerokiej wiedzy oraz różnorodnych umiejętności. Jakich? Między innymi w zakresie rozpoznawania zagrożeń zewnętrznych państwa i ich wpływu na bezpieczeństwo wewnętrzne, identyfikowania niebezpiecznych i szkodliwych czynników środowiska pracy, organizowania działań profilaktycznych w sytuacjach zagrożenia, czy utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych.

 

Praca po studiach

Z dużym bagażem specjalistycznej wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Bankowej będą mogli znaleźć zatrudnienie jako policjanci, detektywi, negocjatorzy, mediatorzy, analitycy bezpieczeństwa, inspektorzy BHP. Będą mogli pracować w straży miejskiej, straży granicznej, służbie celnej, agencjach ochrony osób i mienia, służbie więziennej, centrum zarządzania kryzysowego, firmach i korporacjach.

 

Opinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem, który cieszy się rosnącą popularnością. Coraz łatwiej odnaleźć tę dziedzinę w ofertach dydaktycznych, zatem można mieć problem z wyborem odpowiedniej uczelni. Chcąc studiować w stolicy warto skierować swoją uwagę na omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie opinie? Dominik, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Wystarczy spojrzeć na zajęcia i ścieżki kształcenia, aby wiedzieć, że WSB stawia na rozwijanie umiejętności praktycznych. One są najważniejsze, jeśli poważnie myśli się o pracy w zawodzie. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • przepisów prawnej ochrony pracy,
 • organizowania działań profilaktycznych w sytuacjach zagrożenia,
 • zasad organizacji i zadań komórek do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • struktury bezpieczeństwa państwa na poziomie centralnym i lokalnym,
 • nowoczesnej techniki policyjnej i wojskowej,
 • utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych,
 • prowadzenia negocjacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • policji,
 • straży granicznej,
 • straży miejskiej,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • agencjach wywiadowczych,
 • służbie celnej,
 • służbie więziennej,
 • inspekcji BHP,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • firmach i korporacjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)