Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

03.02.2022

Pedagogika – Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 2022

Studia na kierunku pedagogika w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w KPSW BYDGOSZCZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Słowo „pedagogika” pochodzi z języka greckiego, z czego „pais” oznacza dziecko, a „agogos” oznacza przewodnika. Greckie „paidagōgikē” rozumiane jest jako świadoma działalność wychowawcza, ale pomimo pochodzenia tego wyrażenia należy zwrócić uwagę, iż dziedzina ta nie zajmuje się wyłącznie wychowaniem i kształceniem dzieci. Współczesna pedagogika zajmują się dosłownie wszystkimi, ludźmi w każdym wieku i porusza się w różnorodnych obszarach życia i w różnego rodzaju problemach.

Kształcenie na kierunku Pedagogika w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy umożliwia pozyskanie wiedzy ogólno- pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie rozwoju człowieka, jego wychowania i kształcenia, metodyki wykonywania zadań, norm i procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej, czy analizy, diagnozy i prognozowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.

http://kpsw.edu.pl/rekrutacja-kpsw/zasady-rekrutacji 

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a studenci realizują przedmioty dotyczące między innymi:

 • pedagogiki ogólnej,
 • psychopedagogiki,
 • pedagogiki opiekuńczej,
 • profilaktyki uzależnień,
 • doradztwa zawodowego i personalnego,
 • pedagogiki kultury,
 • wczesnego wspomagania rozwoju,
 • pedagogiki społecznej,
 • pedagogiki rewalidacyjnej

 

Nabywane umiejętności

Dzięki szerokiemu programowi nauczania studenci Pedagogiki w bydgoskiej KPSW rozwijają umiejętności między innymi w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, dokonywania diagnozy pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną uzależnieniem, diagnozy psychopedagogicznej.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Pedagogiki w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w domach dziecka, świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznej, domach kultury, instytucjach profilaktyki uzależnień, placówkach interwencyjnych, jednostkach penitencjarnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, zakładach poprawczych, urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej.

 

 

Opinie

Studia w Bydgoszczy to niezwykle szeroki obszar zarówno kształcenia, jak i możliwości zawodowych. Każdego roku bydgoskie uczelnie wybierane są przez coraz większe rzesze kandydatów, a jednym z jaśniejszych punktów na edukacyjnej mapie miasta zdecydowanie jest Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa. Czy planując studiować Pedagogikę warto zwrócić uwagę na tę uczelnię? Jakie ma Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy opinie? Dominika, studentka Pedagogiki mówi:

„W KPSW panuje świetna, przyjazna atmosfera. Studenci i wykładowcy tworzą razem bardzo fajną społeczność, dzięki czemu nauka idzie łatwo i sprawia przyjemność.”

 

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Bydgoszcz

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy:

Absolwent kierunku Pedagogika w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych,
 • analizy, diagnozy i prognozowania motywów i wzorów ludzkich zachowań,
 • dokonywania diagnozy pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • psychologii wychowawczej,
 • animacji działalności kulturalnej i społecznej,
 • teorii i leczenia uzależnień,
 • pedagogiki opiekuńczej,
 • pracy resocjalizacyjnej,
 • planowania kariery edukacyjno- zawodowej,
 • pedagogiki twórczości,
 • mediacji i negocjacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • domach dziecka,
 • świetlicach środowiskowych,
 • domach pomocy społecznej,
 • domach kultury,
 • instytucjach profilaktyki uzależnień,
 • placówkach interwencyjnych,
 • jednostkach penitencjarnych,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • zakładach poprawczych,
 • urzędach pracy,
 • centrach informacji i planowania kariery zawodowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Komentarze (0)