Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

27.01.2022

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Czy ktoś zastanawiał się kiedyś nad tym, po co powstała muzyka? Zapewne po to, aby celebrować jakieś rytuały, obchodzić święta i ceremonie, a także bawić. Ale muzyka powstała także po to, aby się nią dzielić i wspólnie przeżywać emocje, jakie wywołuje. Tworzenie, wykonywanie i wspólne odczuwanie muzyki to niełatwa do opisania słowami radość. Najlepiej wiedzą o tym ci, którzy studiują kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Kształcenie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowuje do działalności upowszechniającej muzykę w instytucjach kultury i mediach, animacji kultury muzycznej w społeczeństwie, jak również do organizowania i realizacji koncertów, imprez kulturalnych oraz projektów artystycznych. Co ważne, od kandydatów na ten kierunek nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej, a wystarczą podstawowe predyspozycje pozyskane również na drodze samokształcenia.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają bogaty program nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • fortepian,
 • dyrygowanie,
 • czytanie partytur,
 • kształcenie słuchu z harmonią,
 • nauka akompaniamentu,
 • emisja głosu z metodyką,
 • zajęcia muzyczno- ruchowe,
 • specjalistyczna literatura muzyczna,
 • improwizacja fortepianowa,
 • zespoły wokalne z metodyką

 

Nabywane umiejętności

Studenci Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie analizowania konstrukcji harmonicznych w utworach muzycznych, rozróżniania form i gatunków poszczególnych epok, analizy i klasyfikowania postrzeganych zjawisk dźwiękowych, czytania nut głosem. Ponadto, rozwijają się w różnych obszarach, takich jak muzyka organowa i sakralna, muzyka estradowa, czy dyrygentura chóralna.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach kultury, zespołach instrumentalnych, zespołach wokalnych, zespołach wokalno- instrumentalnych, mediach, agencjach artystycznych.

 

Opinie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej być może nie należy do grona najpopularniejszych kierunków, ale i tak dosyć często widnieje w ofertach dydaktycznych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Poznaniu to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Monika, studentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej mówi:

„Poznań to miasto muzyków, dlatego jeszcze większą satysfakcję sprawia studiowanie Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. UAM jest uczelnią otwartą, w której można spotkać różnych ludzi, zafascynowanych różnymi gatunkami muzyki. To wspaniała sprawa uczyć się w takim barwnym gronie.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - ważne informacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej na UAM:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizowania konstrukcji harmonicznych w utworach muzycznych,
 • historii muzyki,
 • analizy dzieła muzycznego,
 • czytania nut głosem,
 • zasad techniki dyrygenckiej,
 • muzyki w radiu i telewizji,
 • rytmiki,
 • transponowania,
 • tworzenia instrumentacji na zespoły,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kultury,
 • zespołach instrumentalnych,
 • zespołach wokalnych,
 • zespołach wokalno- instrumentalnych,
 • mediach,
 • agencjach artystycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny oraz wynik z egzaminu dojrzałości.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)