Biologia i zdrowie człowieka

Biologia i zdrowie człowieka

Biologia i zdrowie człowieka

27.01.2022

Biologia i zdrowie człowieka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Biologia i zdrowie człowieka to kierunek dla osób zainteresowanych nie tylko samą biologią, ale także człowiekiem, wpływem środowiska na zdrowie oraz nowoczesnymi technikami laboratoryjnymi i metodami badawczymi związanymi z oceną stanu biologicznego człowieka.

Kształcenie na kierunku Biologia i zdrowie człowieka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy niezbędnej do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego. Studenci zgłębiają zagadnienia związane z biologią, ekologią człowieka, jak również psychologią i pedagogiką zdrowia, jak również biologicznymi uwarunkowaniami procesów poznawczych i zachowania.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Biologia i zdrowie człowieka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają szeroki program kształcenia, na który składają się między innymi takie przedmioty jak:

 • biochemia,
 • biologia komórki,
 • analiza statystyczna i wizualizacja danych biologicznych,
 • genetyka człowieka,
 • rozwój prenatalny człowieka,
 • organizacja i zarządzanie ochroną zdrowia,
 • genetyka z elementami diagnostyki molekularnej,
 • mikrobiologia medyczna,
 • budowa i fizjologia człowieka,
 • immunologia,
 • różnorodność biologiczna i jej ochrona

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Biologia i zdrowie człowieka nabywają umiejętności między innymi w zakresie stosowania narzędzi i technik badawczych wykorzystywanych w pracy laboratoryjnej, korzystania z informacji zawartych w biologicznych bazach danych, stosowania narzędzi statystycznych i bioinformatycznych, czy posługiwania się nowoczesnymi technikami i metodami oceny stanu biologicznego człowieka. Ponadto, uczą się interpretować wyniki uzyskane na podstawie wykonanych pomiarów, wykonywać eksperymenty wyjaśniające funkcjonowanie organizmu człowieka na różnych poziomach jego organizacji, jak również wyjaśniać społeczno- ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia i choroby.

 

Praca po studiach

Absolwenci Biologii i zdrowia człowieka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach administracji publicznej, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, firmach o profilu biologicznym i farmaceutycznym, laboratoriach badawczych, gabinetach odnowy biologicznej, poradniach z zakresu zdrowego stylu życia, instytucjach zajmujących się obsługą biologicznych i medycznych baz danych.

 

Opinie

Studia w Poznaniu to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Biologię i zdrowie człowieka warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najwyższej jakości wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Klaudia, studentka Biologii i zdrowia człowieka mówi:

„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza to jedna z najlepszych polskich, a nawet europejskich uczelni. Poziom kształcenia jest bardzo wysoki, dlatego każdy z nas ma poczucie, że świetnie przygotowuje się do przyszłej pracy i nie boi się wejścia na rynek.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA - ważne informacje

Biologia i zdrowie człowieka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biologię i zdrowie człowieka na UAM:

Absolwent kierunku Biologia i zdrowie człowieka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zasad kodowania, dziedziczenia i przepływu informacji genetycznej,
 • procesów molekularnych i biochemicznych organizmów prokariotycznych i wirusów,
 • metod oceny rozwoju biologicznego człowieka,
 • mechanizmów funkcjonowania organizmów na poziomie populacji i ekosystemu,
 • przebiegu ewolucji człowieka,
 • zagrożeń środowiskowych zdrowia człowieka,
 • zasad dotyczących jakości i zdrowego stylu życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biologia i zdrowie człowieka:

Absolwent kierunku Biologia i zdrowie człowieka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • jednostkach administracji publicznej,
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • firmach o profilu biologicznym i farmaceutycznym,
 • laboratoriach badawczych,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • poradniach z zakresu zdrowego stylu życia,
 • instytucjach zajmujących się obsługą biologicznych i medycznych baz danych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia i zdrowie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen ze studiów wyższych oraz ocena z egzaminu dyplomowego dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia i zdrowie człowieka oraz biologia lub rozmowa kwailifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)