O uczelni

O uczelni

O uczelni – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu rozpoczęła działalność w 2001 roku, od razu stając się istotnym punktem na edukacyjnej mapie Dolnego Śląskiego. Podstawową misją uczelni jest kształcenie nowoczesnych menedżerów przygotowanych do zarządzania procesami logistycznymi oraz gotowych do pracy w warunkach współdziałania w zintegrowanej Europie.

To, co wyróżnia wrocławską uczelnię to międzynarodowość, która zawarta jest nie tylko w nazwie. MWSLiT jest jedyną szkołą wyższą w Europie Środkowo- Wschodniej z akredytacją brytyjskiego instytutu logistycznego.

Ponadto, należy do tzw. Sieci Kartageńskiej, współpracuje z największą europejską instytucją badawczą- Instytutem Fraunhofera w Magdeburgu, a także ściśle współpracuje z wieloma przedstawicielami branży TSL.

 

mwsl studia wrocław

 

STUDIA

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu prowadzi kształcenie w ramach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiów podyplomowych.

Istotnym elementem oferty edukacyjnej są studia dualne, które łączą zajęcia teoretyczne z zajęciami praktycznymi realizowanymi w ramach płatnych staży odbywających się w firmach partnerskich. To, co przemawia za wrocławską uczelnią to liczby: 95% absolwentów MWSLiT znajduje zatrudnienie na specjalistycznych stanowiskach, zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych przedsiębiorstwach.

O trafności kształcenia świadczą także liczne wyróżnienia, w postaci między innymi certyfikatu „Uczelnia liderów” i „Wiarygodna szkoła”.  

 

mwsl wrocław studia

 

WYKŁADOWCY

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu oferuje nowoczesne studia, których atutem są innowacyjne programy nauczania, a także grono wykładowców złożone ze specjalistów w swoich dziedzinach oraz przedstawicieli kadry naukowej z kraju i zagranicy.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu mieści się przy ulicy Sołtysowickiej 19B.

To właśnie pod tym adresem studenci otrzymują najlepsze warunki do nauki, ponieważ uczelnia może pochwalić się nowoczesnymi laboratoriami: logistycznymi i budowlanymi. W laboratoriach tych realizowane są zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych i dzięki nim studenci otrzymują możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle.

W skład struktury uczelni wchodzą także między innymi biblioteka, biuro karier, czy biuro projektów międzynarodowych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Komentarze (0)