Filologia angielska

Filologia angielska

Filologia angielska

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Filologia angielska – Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Studia na specjalności filologia angielska w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych Gdańsku to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Znajomość języka angielskiego to dzisiaj standard i obowiązek, niezależnie od branży, w której się funkcjonuje. Język Beatlesów jest językiem uniwersalnym, używanym w niemal każdym zakątku świata, dlatego warto posługiwać się nim jak najlepiej. W jaki sposób posiąść wiedzę i umiejętności językowe? Należy wybrać Filologię angielską w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku.

Kształcenie na specjalności Filologia angielska w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku obejmuje praktyczną naukę języka angielskiego od poziomu średniozaawansowanego B1 do poziomu biegłości językowej C1, umożliwiającej sprawne komunikowanie się w świecie anglojęzycznym. Oprócz zajęć praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, studenci filologii angielskiej zapoznają się z wiedzą o naturze języka angielskiego, historią, kulturą oraz literaturą krajów angielskiego obszaru językowego. Językiem wykładowym jest język angielski.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na specjalności Filologia angielska w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku posiadają bogaty program nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • gramatyka,
 • fonetyka,
 • fonologia,
 • semantyka i pragmatyka,
 • historia literatury brytyjskiej,
 • historia Wielkiej Brytanii,
 • kultura i cywilizacja Wielkiej Brytanii,
 • historia USA,
 • redakcja tekstu,
 • język w środowisku zawodowym

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii angielskiej w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych nabywają umiejętności między innymi w zakresie tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych, nauczania języka angielskiego, prowadzenia korespondencji handlowej, redagowania tekstów specjalistycznych, czy prowadzenia negocjacji.

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i umiejętności absolwenci Filologii angielskiej w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w szkolnictwie, biurach tłumaczeń, przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, agendach rządowych i pozarządowych, służbach dyplomatycznych, biurach turystycznych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Gdańsku tworzą bardzo szeroki obszar kształcenia. Jak wiemy, Filologia angielska należy do grona najpopularniejszych dyscyplin, co może powodować pewne problemy z wyborem odpowiedniej uczelni. Może warto zainteresować się omawianą przez nas szkołą wyższą? Jakie ma Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku opinie? Martyna, studentka Filologii angielskiej mówi:

„Wybrałam studia w Ateneum, ponieważ oferuje nowoczesne podejście do nauki języka. Co dla mnie ważne, poznaję specjalistyczne słownictwo i uczę się je wykorzystywać w praktyce. Ateneum to numer jeden w zakresie studiów filologicznych.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię angielską w Ateneum w Gdańsku:

Absolwent specjalności Filologia angielska w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historii literatury brytyjskiej i amerykańskiej,
 • kultury i cywilizacji Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych,
 • tłumaczeń ekonomicznych,
 • tłumaczeń prawnych,
 • tłumaczeń audio-wizualnych,
 • zasad nauczania języka,
 • gramatyki historycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po specjalności Filologia angielska:

Absolwent specjalności Filologia angielska w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szkolnictwie,
 • biurach tłumaczeń,
 • przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych,
 • agendach rządowych i pozarządowych,
 • służbach dyplomatycznych,
 • biurach turystycznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Komentarze (0)