Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

04.03.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku 2022

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w ATENEUM GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest jednym z najważniejszych kierunków studiów, ponieważ rozwija i kształci tych, którzy w przyszłości zajmą się wychowaniem przyszłych pokoleń. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż nie jest to łatwa dziedzina i wymaga ona nie tylko determinacji w zdobywaniu wiedzy, ale i konkretnych cech osobowości. Kto jest idealnym kandydatem na ten kierunek? Przede wszystkim osoby otwarte, empatyczne i opiekuńcze. Cierpliwe i odpowiedzialne, a także kreatywne i potrafiące indywidualnie podchodzić do każdego człowieka. To właśnie na nich czeka Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku.

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku umożliwia pozyskanie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, pozwalającej na zrozumienie procesów rozwoju dziecka, jego socjalizacji, wychowania i kształcenia, jak również wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyk nauczania. Nauka stanowi przygotowanie do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • przygotowanie psychologiczno- pedagogiczne,
 • podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli,
 • wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym,
 • podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej,
 • organizacja pracy przedszkola lub szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych nabywają licznych umiejętności. Uczą się obserwować procesy rozwojowe uczniów, porozumiewać się w sytuacji konfliktowej, rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się. Ponadto, nabywają umiejętności wybierania programu nauczania zgodnego z wymaganiami podstawy programowej, diagnozowania potrzeb edukacyjnych ucznia, dobierania metod nauczania do nauczanych treści.

 

Praca po studiach

Absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku będą mogli znaleźć zatrudnienie jako nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, czyli przedszkolach i klasach I- III szkół podstawowych.

 

Opinie

Studia w Gdańsku dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do życia zawodowego. Jakie ma Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku opinie? Patrycja, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Ateneum jest nowoczesną uczelnią, która kładzie nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych do pracy zawodowej. To uczelnia dla ambitnych, którzy chcą wiedzieć i potrafić więcej.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Ateneum:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka,
 • sposobów projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej,
 • podstaw prawnych systemu oświaty,
 • projektowania i realizowania programów nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów,
 • identyfikowania potrzeb uczniów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Komentarze (0)