Psychologia

Psychologia

Psychologia

04.03.2022

Psychologia – Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku 2022

Studia na kierunku psychologia w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w ATENEUM GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Człowiek zawsze będzie najciekawszym obszarem badań. Z jednej strony jesteśmy do siebie podobni, a z drugiej diametralnie się od siebie różnimy. Inaczej reagujemy na stres, trudne sytuacje, inaczej radzimy sobie z konkretnymi problemami. Psychologia jest dziedziną, którą trudno wyjaśnić jedną definicją. Owszem, wiemy że zajmuje się ludzkimi czynnościami i zachowaniem, bada reakcje, podstawę emocji, ale zmieniający się świat wciąż dokłada nowe zagadnienia i poszerza przestrzeń obserwacji. Na tych, których interesuje drugi człowiek, czeka kierunek Psychologia, realizowany w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku.

Kształcenie na kierunku Psychologia w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Studenci poznają procesy psychiczne człowieka w różnych etapach jego rozwoju, jak również aktualne narzędzia diagnostyczne, związane z psychologią kliniczną i szkolną oraz metody prowadzenia badań naukowych, zasady kierowania zespołem i formułowania i wyrażania własnych opinii.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Psychologii w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku nabywają licznych umiejętności, które stanowią przygotowanie do udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych, zapobieganiu i korekcji przejawów patologii społecznej, a także profilaktyki i prewencji społecznej oraz resocjalizacji w warunkach zinstytucjonalizowanych. Ponadto, przygotowują się do samodzielnego diagnozowania i podstawowej terapii zaburzeń zachowania ludzkiego oraz do współpracy w tym zakresie ze specjalistami innych dziedzin.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Psychologii w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w poradniach specjalistycznych, przychodniach i klinikach psychiatrycznych, placówkach wychowawczych, placówkach interwencji kryzysowej, firmach i agencjach rekrutacyjnych, agencjach konsultingowych, ośrodkach pomocy społecznej, zakładach poprawczych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Gdańsku tworzą szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości, a wśród dziedzin kształcenia Psychologia zajmuje istotne miejsce. Z racji tego, że stolica województwa pomorskiego należy do największych ośrodków akademickich, niełatwo wybrać tą jedną, odpowiednią uczelnię. Planując studiować omawiany przez nas kierunek, warto dowiedzieć się – jakie ma Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku opinie? Sylwia, studentka Psychologii mówi:

„Studia powinny być solidnym przygotowaniem do zawodu. Dlatego wybrałam Ateneum - Akademię Nauk Stosowanych, aby mieć pewność, że po zakończeniu nauki poradzę sobie na rynku pracy i będą mogła realizować swoje plany.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Gdańsk

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku:

Absolwent kierunku Psychologia w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • procesów poznawczych,
 • etyki zawodu psychologa,
 • emocji i motywacji,
 • psychologii różnic indywidualnych,
 • psychologii społecznej,
 • psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • formułowania problemów i pytań diagnostycznych,
 • psychologii edukacji,
 • psychologii klinicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • poradniach specjalistycznych,
 • przychodniach i klinikach psychiatrycznych,
 • placówkach wychowawczych,
 • placówkach interwencji kryzysowej,
 • firmach i agencjach rekrutacyjnych,
 • agencjach konsultingowych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • zakładach poprawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Komentarze (0)