Filologia germańska

Filologia germańska

Filologia germańska

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Filologia germańska – Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Studia na specjalności filologia germańska w Ateneum Szkole Wyższej Gdańsku to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Język niemiecki należy do grona najpopularniejszych. Śmiało można powiedzieć, że jest drugim najchętniej wybieranym językiem do nauki. A co o nim wiemy? Wszystkie rzeczowniki zapisujemy wielką literą, posiada trzydzieści pięć dialektów, a najdłuższe słowo składa się z 63 liter. Aby dokładnie poznać język naszych zachodnich sąsiadów, jak również ich historię i kulturę najlepiej udać się na studia filologiczne. A dokąd? Do Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku.

Kształcenie na specjalności Filologia germańska w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku zakłada praktyczną naukę języka niemieckiego od podstaw do poziomu zaawansowania C1. Studenci pozyskują wiedzę o języku, kulturze, historii, literaturze Niemiec, jak również poznają zagadnienia związane z Austrią i Szwajcarią. Zajęcia kierunkowe są wzbogacone o warsztaty z zakresu specjalistycznego słownictwa stosowanego w środowisku zawodowym oraz wykładów obejmujących tematykę polityczno-gospodarczą Niemiec.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na specjalności Filologia germańska w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • leksyka,
 • konwersacje,
 • fonetyka,
 • język pisany,
 • gramatyka,
 • historia literatury niemieckiej,
 • historia Niemiec,
 • historia literatury austriackiej i szwajcarskiej,
 • kultura i cywilizacja Niemiec,
 • semantyka i pragmatyka,
 • kultura i cywilizacja Austrii i Szwajcarii

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii germańskiej w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych nabywają licznych umiejętności, przede wszystkim w zakresie dwóch specjalizacji: nauczycielskiej i translatoryki. Poznają zasady emisji głosu, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą, czy zasady komunikacji interpersonalnej, jak również zasady tłumaczeń ustnych, tłumaczeń pisemnych, a także zasady tłumaczeń prawnych, ekonomicznych, medycznych i audiowizualnych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Filologii germańskiej w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, agendach rządowych i pozarządowych, służbach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w turystyce i hotelarstwie, szkolnictwie.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Wybrać tę, czy inną uczelnię? Pytania, jakie zadają sobie kandydaci można wymieniać w nieskończoność. Chcąc wprowadzić odrobinę porządku w planowanie edukacji, jeśli chcemy studiować w Gdańsku, zadajmy pytanie o uczelnię znajdującą się w tym mieście. Jakie ma Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku opinie? Ewelina, studentka Filologii germańskiej mówi:

„Studia w Ateneum dają mnóstwo satysfakcji, a także gwarancję na to, że posiada się solidną wiedzę i przede wszystkim praktyczne umiejętności. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię germańską w Ateneum w Gdańsku:

Absolwent specjalności Filologia germańska w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historii literatury niemieckiej,
 • kultury i cywilizacji Niemiec, Austrii i Szwajcarii,
 • zasad tłumaczeń,
 • słownictwa prawno- ekonomicznego,
 • zasad nauczania języka,
 • redakcji tekstów,
 • prawa oświatowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po specjalności Filologia germańska:

Absolwent specjalności Filologia germańska w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych,
 • agendach rządowych i pozarządowych,
 • służbach dyplomatycznych,
 • wydawnictwach,
 • biurach tłumaczeń,
 • szkołach językowych,
 • turystyce i hotelarstwie,
 • szkolnictwie.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Komentarze (0)