Agroleśnictwo

Agroleśnictwo

Agroleśnictwo

09.02.2022

Agroleśnictwo – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 2022

Agroleśnictwo to inaczej systemy rolno- leśne, czyli sposób gospodarowania ziemią, w którym produkcja roślinna czy zwierzęca współistnieje na tym samym obszarze z roślinnością drzewiastą i krzewami. Pomimo, że samo słowo „agroleśnictwo” wydaje się nowe, to jest to znana praktyka, do której wraca się w tej chwili coraz chętniej, ponieważ przynosi wymierne korzyści dla gospodarstw. Agroleśnictwo to także innowacyjny kierunek studiów, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach.

Studia na kierunku agroleśnictwo w UPH SIEDLCE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Agroleśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, nauk biologicznych, jak również nauk pokrewnych. Studenci poznają zjawiska i procesy kształtujące zależności pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a produkcją rolniczą i leśną w systemach agroleśnych, a także metody analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, gospodarce leśnej i produkcji rolniczej. Studia stanowią przygotowanie do prowadzenia działań między innymi w zakresie produkcji rolniczej, gospodarki leśnej, czy zagospodarowania użytków rolnych objętych sukcesją wtórną.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Agroleśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • grafika inżynierska,
 • chemia,
 • statystyka matematyczna,
 • botanika,
 • fizjologia roślin,
 • ekologia,
 • marketing produktów rolniczych i leśnych,
 • meteorologia i klimatologia,
 • gleboznawstwo,
 • hydrologia,
 • technika rolnicza i leśna,
 • entomologia agroleśna,
 • podstawy hodowli lasu,
 • mykologia,
 • kształtowanie krajobrazu,
 • ochrona środowiska

 

Nabywane umiejętności

Studenci Agroleśnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym nabywają wielu umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie posługiwania się metodami analitycznymi i statystycznymi w naukach rolniczych, przeprowadzania obserwacji terenowych, planowania i realizowania zadań inżynierskich w zakresie gospodarki agroleśnej, dokonywania oceny ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Praca po studiach

A co po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach funkcjonujących w sferze produkcji rolniczej i leśnej, organach administracji państwowej i samorządowej, placówkach naukowo- badawczych, firmach doradztwa w zakresie innowacji w sektorze agroleśnym.

 

Opinie

Agroleśnictwo to kierunek unikalny w skali kraju, a także cieszący się coraz większą popularnością. Ale czy jest on dostępny w każdej ofercie dydaktycznej? Można go studiować w omawianej przez nas uczelni, zatem warto wiedzieć jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Robert, student Agroleśnictwa mówi:

„UPH to nowoczesna, wyjątkowa uczelnia, która daje możliwość zdobycia bardzo ważnego wykształcenia. Warto studiować właśnie tutaj, zwłaszcza że UPH proponuje kierunki, które dość rzadko występują.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Agroleśnictwo na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Agroleśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zjawisk i procesów kształtujących zależności pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a produkcją rolniczą i leśną w systemach agroleśnych,
 • metod analiz i oceny zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, gospodarce leśnej i produkcji rolniczej,
 • racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych,
 • ochrony środowiska przyrodniczego,
 • zasad planowania przestrzennego w systemach agroleśnych,
 • dobierania optymalnych technologii produkcji w systemach agroleśnych z uwzględnieniem jakości środowiska.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Agroleśnictwo:

Absolwent kierunku Agroleśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • firmach funkcjonujących w sferze produkcji rolniczej i leśnej,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • firmach doradztwa w zakresie innowacji w sektorze agroleśnym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku agroleśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)