Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Bezpieczeństwo to zagadnienie, które nie posiada jednej definicji, choć łatwo wnioskować, iż jest to stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej ochrony i obrony przed różnego rodzaju zagrożeniami. Co ciekawe, bezpieczeństwo posiada kilka rodzajów, na czele z bezpieczeństwem narodowym. Czym jest ono dokładnie? Tego dowiedzą się ci, którzy wybiorą studia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej, a także poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • najnowsza historia świata,
 • ekonomia,
 • geografia,
 • organizacja i zarządzanie,
 • wiedza o państwie i prawie,
 • zwalczanie terroryzmu,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • system i strategia bezpieczeństwa narodowego,
 • współczesne systemy polityczne,
 • system bezpieczeństwa państwa

 

Nabywane umiejętności

Studenci Bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają różnych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie interpretacji mapy gospodarczej i politycznej, interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych, interpretacji przepisów prawnych, rozróżniania specyfiki systemów politycznych i czynników warunkujących ich charakter, analizy i oceny przyczynowo- skutkowej procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, służbach mundurowych, administracji samorządowej, agencjach ochrony osób i mienia, fundacjach i stowarzyszeniach, ośrodkach doradczych.

 

Opinie

Bezpieczeństwo narodowe staje się coraz popularniejszym kierunkiem studiów. W związku z tym coraz więcej uczelni oferuje kształcenie w jego zakresie. Ale którą z nich wybrać? Chcąc studiować w Siedlcach warto wiedzieć jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Rafał, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny to uczelnia, która kształci praktycznie i konkretnie. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo narodowe na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • zasad organizacji administracji publicznej,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • polityki i strategii bezpieczeństwa,
 • misji, funkcji i zadań systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • zarządzania kryzysowego,
 • międzynarodowych stosunków wojskowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • Ministerstwie Obrony Narodowej,
 • Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
 • służbach mundurowych,
 • administracji samorządowej,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • ośrodkach doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJArtykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze i administracyjne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)