Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Bezpieczeństwo to zagadnienie, które nie posiada jednej definicji, choć łatwo wnioskować, iż jest to stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej ochrony i obrony przed różnego rodzaju zagrożeniami. Co ciekawe, bezpieczeństwo posiada kilka rodzajów, na czele z bezpieczeństwem narodowym. Czym jest ono dokładnie? Tego dowiedzą się ci, którzy wybiorą studia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej, a także poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • najnowsza historia świata,
 • ekonomia,
 • geografia,
 • organizacja i zarządzanie,
 • wiedza o państwie i prawie,
 • zwalczanie terroryzmu,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • system i strategia bezpieczeństwa narodowego,
 • współczesne systemy polityczne,
 • system bezpieczeństwa państwa

 

Nabywane umiejętności

Studenci Bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają różnych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie interpretacji mapy gospodarczej i politycznej, interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych, interpretacji przepisów prawnych, rozróżniania specyfiki systemów politycznych i czynników warunkujących ich charakter, analizy i oceny przyczynowo- skutkowej procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, służbach mundurowych, administracji samorządowej, agencjach ochrony osób i mienia, fundacjach i stowarzyszeniach, ośrodkach doradczych.

 

Opinie

Bezpieczeństwo narodowe staje się coraz popularniejszym kierunkiem studiów. W związku z tym coraz więcej uczelni oferuje kształcenie w jego zakresie. Ale którą z nich wybrać? Chcąc studiować w Siedlcach warto wiedzieć jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Rafał, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny to uczelnia, która kształci praktycznie i konkretnie. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo narodowe na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • zasad organizacji administracji publicznej,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • polityki i strategii bezpieczeństwa,
 • misji, funkcji i zadań systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • zarządzania kryzysowego,
 • międzynarodowych stosunków wojskowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • Ministerstwie Obrony Narodowej,
 • Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
 • służbach mundurowych,
 • administracji samorządowej,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • ośrodkach doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze i administracyjne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)