Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Bezpieczeństwo wewnętrzne odnosi się do procesu zaspokajania potrzeb i interesów społeczeństwa danego kraju. Jest także zagadnieniem stanowiącym część składową bezpieczeństwa narodowego. A czym się charakteryzuje? Przede wszystkim związane jest z ochroną terytorium, porządkiem polityczno- ustrojowym, czy stabilnością społeczną. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest także propozycją kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, która tworzy podstawę do zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, zaznajamiają się z zasadami funkcjonowania organów państwa, zgłębiają zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, zakresem zadań administracji publicznej, jak również problematyką zarządzania kryzysowego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • wiedza o państwie i prawie,
 • historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce,
 • prawo administracyjne i postępowanie administracyjne,
 • podstawy geopolityki,
 • współczesne wizje ładu międzynarodowego,
 • zarządzanie bezpieczeństwem publicznym,
 • polityka bezpieczeństwa,
 • samorząd terytorialny,
 • bezpieczeństwo zdrowotne i promocja zdrowia,
 • bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej,
 • współczesna technika wojskowa i policyjne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie identyfikowania i interpretowania zjawisk i procesów społecznych wpływających na bezpieczeństwo państwa, posługiwania się systemami normatywnymi prawnymi i etycznymi dla analizy procesów związanych z bezpieczeństwem państwa, organizowania pracy zespołu. Ponadto, rozwijają umiejętności rozpoznawania głównych mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych, wywierania wpływu na ludzi, przewodzenia w zmiennym otoczeniu, czy korzystania z wiedzy kryminologicznej.

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, centrach zarządzania kryzysowego, policji, służbach specjalnych.

 

Opinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem, który cieszy się rosnącą popularnością, dlatego coraz łatwiej odnaleźć go w ofertach dydaktycznych uczelni. Ale szeroki wybór może sprawiać kłopoty. Na którą uczelnię się zdecydować? Może warto zainteresować się tą, którą omawiamy? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Marcin, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny pokazuje, że nie trzeba wyjeżdżać do innego, większego miasta, aby zdobyć dobre wykształcenie. Wybrałem tę uczelnię i nie żałuję. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zasad funkcjonowania państwa oraz stosowania prawa przez jego organy,
 • mechanizmów funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i wojny,
 • zasad współpracy międzynarodowej,
 • kryminologii i kryminalistyki,
 • identyfikowania symptomów przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej,
 • bezpieczeństwa zdrowotnego i promocji zdrowia,
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • definiowania i rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • administracji rządowej,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • policji,
 • służbach specjalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów lub ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze i administracyjne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)