Filologia polska

Filologia polska

Filologia polska

09.02.2022

Filologia polska – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 2022

Filologia polska to kierunek skierowany do osób, które chciałyby spełniać się w różnych rolach; od nauczyciela, przez tłumacza po kreatora nowych mediów. To najlepsza droga nie tylko do zrozumienia historii języka, czy zasad gramatyki. To także sposób na nabycie umiejętności trafnego przekazywania informacji.

Studia na kierunku filologia polska w UPH SIEDLCE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie ogólnej wiedzy humanistycznej oraz wiedzy z zakresu nauki o języku i literaturze. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności, jak również samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • łacina w kulturze,
 • historia literatury polskiej,
 • fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego,
 • leksykologia i leksykografia,
 • wersyfikacja i stylistyka literacka,
 • fleksja współczesnego języka polskiego,
 • kultura żywego słowa,
 • literatura w mediach,
 • nauka o kulturze w kontekście badań literackich,
 • kultura języka polskiego,
 • współczesne teorie literatury

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii polskiej na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają umiejętności między innymi w zakresie stosowania pojęć i paradygmatów badawczych, rozwiązywania problemów dotyczących literaturoznawstwa i językoznawstwa z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, przeprowadzania analiz tekstu, interpretowania różnych gatunków literackich, przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych.

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Filologii polskiej na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w wydawnictwach, placówkach oświatowych, instytucjach kultury, redakcjach, agencjach public relations, agencjach reklamowych, biurach administracji publicznej.

 

Opinie

Gdzie najlepiej studiować Filologię polską? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wcale nie jest takie proste. Jest to kierunek, który bardzo często występuje w ofertach dydaktycznych, zatem podjęcie decyzji wymaga solidnej analizy. A może warto zainteresować się omawianą przez nas uczelnią? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Monika, studentka Filologii polskiej mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny to ciekawa oferta studiów, przyjazna atmosfera, świetni wykładowcy. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię polską na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym,
 • funkcjonowania w mediach,
 • gromadzenia informacji bibliograficznych,
 • pozyskiwania i selekcji informacji z zasobów sieci internetowej i baz danych,
 • najważniejszych dzieł i zjawisk polskiej literatury,
 • oceny wartości artystycznej i poznawczej dzieła literackiego,
 • interpretacji dzieł literackich z różnych epok,
 • językoznawstwa historycznego i współczesnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • wydawnictwach,
 • placówkach oświatowych,
 • instytucjach kultury,
 • redakcjach,
 • agencjach public relations,
 • agencjach reklamowych,
 • biurach administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku filologia polska - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)