Biologia

Biologia

Biologia

09.02.2022

Biologia – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 2022

Biologia jest nauką o formach i przejawach życia, badającą budowę i czynności organizmów żywych, ich rozwój osobniczy i rodowy, dziedziczność, zmienność i układ systematyczny, oraz zależności, jakie występują między nimi i ich środowiskiem. Biologia jest jednym z najważniejszych kierunków studiów, a także jednym z wielu, które odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach.

Studia na kierunku biologia w UPH SIEDLCE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Biologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, które ugruntowane są na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci uczą się rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje, prowadzić podstawowe prace badawcze, jak również obsługiwać aparaturę.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Biologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • metody statystyczne w biologii,
 • endokrynologia,
 • bioinformatyka,
 • metodologia nauk przyrodniczych,
 • biogeografia,
 • bioetyka,
 • parazytologia,
 • diagnostyka molekularna,
 • modelowanie w badaniach środowiskowych,
 • genetyka człowieka

 

Nabywane umiejętności

Studenci Biologii na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają umiejętności między innymi w zakresie planowania eksperymentu, posługiwania się metodami statystyki matematycznej w analizie danych doświadczalnych, wykorzystywania danych paleontologicznych w wyjaśnianiu współczesnej różnorodności biologicznej, stosowania różnorodnych technik znakowania cząsteczek biologicznych, analizy struktury i funkcji organizmu w zależności od poziomu organizacji i warunków bytowania, oznaczania stężeń hormonów białkowych i steroidowych w płynach ustrojowych.

 

Praca po studiach

A co po studiach? Absolwenci Biologii na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w laboratoriach analitycznych, laboratoriach diagnostycznych, placówkach ochrony przyrody i środowiska.

 

Opinie

Biologia to jeden z najważniejszych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych wielu szkół wyższych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Może warto dowiedzieć się co oferuje omawiana przez nas uczelnia? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Weronika, studentka Biologii mówi:

„Żeby zdobyć wysokiej jakości wykształcenie nie trzeba wcale wyjeżdżać do największych miast. Wystarczy wybrać po prostu dobrą uczelnię, która gwarantuje pozyskanie poszukiwanych na rynku umiejętności. Taką uczelnią jest Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biologię na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • metod statystycznych w biologii,
 • bioetyki,
 • przeprowadzania eksperymentów z użyciem mikroskopów,
 • metod kultur in vitro,
 • bioinformatyki,
 • hydrobiologii,
 • technik znakowania cząsteczek biologicznych,
 • ekologii ewolucyjnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • placówkach ochrony przyrody i środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku biologia - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)