Historia

Historia

Historia

09.02.2022

Historia – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 2022

Historia pomaga zrozumieć świat, ludzi i ich poczynania, a nawet przewidzieć pewne działania. Historia to dziedzina, która nie jest czarno- biała, oczywista i pozbawiona niejasności. Prawdopodobnie dlatego jest tak ciekawa.

Studia na kierunku historia w UPH SIEDLCE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Historia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie ogólnego wykształcenia humanistycznego, a także wszechstronnej wiedzy w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Studia stanowią przygotowanie do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu terytorialnego, jak również w szkolnictwie.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Historia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • historia starożytna,
 • wstęp do badań historycznych,
 • źródłoznawstwo,
 • historia sztuki,
 • archeologia ziem polskich,
 • język obcy w archiwistyce,
 • historia nowożytna Polski,
 • historia nowożytna powszechna,
 • rozwój form kancelaryjnych,
 • wielokulturowość ziem dawnej Rzeczypospolitej,
 • archiwa historyczne i bieżące,
 • historia XX- XXI wieku Polski

 

Nabywane umiejętności

Studenci Historii na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają umiejętności między innymi w zakresie tłumaczenia tekstów źródłowych z czasów antycznych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych, rozpoznawania przemian w zakresie przedmiotu badań historycznych, wyjaśniania procesów kształtowania się państwowości polskiej, interpretacji roli Europy w dziejach świata w następstwie odkryć geograficznych.

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Historii na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach naukowych, archiwach, muzeach, szkolnictwie, turystyce.

 

Opinie

Historia to jeden z najważniejszych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych wielu szkół wyższych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Planując podjąć kształcenie w Siedlcach warto dowiedzieć się jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Hubert, student Historii mówi:

„Historia to kierunek dla pasjonatów. To kierunek, który trzeba studiować w dobrej uczelni, aby mieć jak najlepsze warunki do rozwijania swoich zainteresowań. Takim miejscem jest Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Historię na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prahistorii ziem polskich,
 • historii średniowiecznej i nowożytnej,
 • tłumaczenia tekstów źródłowych,
 • posługiwania się literaturą i źródłami,
 • analizowania informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Historia:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach naukowych,
 • archiwach,
 • muzeach,
 • szkolnictwie,
 • turystyce.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku historia - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)