Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

09.02.2022

Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 2022

Turystyka i rekreacja to kierunek dla tych, którzy nie chcą się nudzić, a pasje i zainteresowania przekuć w pomysł na życie zawodowe. Będąc studentem tego kierunku można poznać nie tylko walory turystyczne regionu i kraju, ale także zrozumieć mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne, zasady zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i organizowania imprez rekreacyjnych, jak również zaznajomić się z zasadami zdrowego odżywiania, czy ochrony środowiska.

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w UPH SIEDLCE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy będącej połączeniem nauk przyrodniczych, społecznych oraz ekonomicznych. Studenci uczą się przygotowywać oferty turystyczne i rekreacyjne dla różnych grup odbiorców, zarządzać zespołami pracowników w przedsiębiorstwach z branży turystycznej na rynku krajowym i zagranicznym, stosować postawy marketingu do propagowania aktywnego stylu życia  i działań proekologicznych, negocjować umowy oraz aktywnie sprzedawać, jak również promować produkty turystyczne.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • fizjologia człowieka,
 • historia architektury i sztuki,
 • ekologia i ochrona środowiska,
 • obsługa ruchu turystycznego,
 • atrakcje turystyczne wielkich miast i metropolii,
 • animacje w turystyce,
 • turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych,
 • marketing usług turystycznych,
 • hotelarstwo,
 • ekonomika turystyki i rekreacji,
 • zarządzanie w turystyce i rekreacji

 

Nabywane umiejętności

Studenci Turystyki i rekreacji na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają umiejętności między innymi w zakresie identyfikowania uwarunkowań rozwoju turystyki, analizy procesów dokonujących się w obszarze rekreacji i w rozwoju rekreacji, organizowania ruchu turystycznego, obsługiwania turystów na poszczególnych etapach podróży turystycznej, klasyfikowania obiektów i usług hotelarskich, analizy procesów kształtujących środowisko, organizowania żywienia.

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Turystyki i rekreacji na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach podróży, przedsiębiorstwach turystycznych, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych.

 

Opinie

Lista kierunków, które można studiować na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym powiększa się. Na niej, pod literą „T” widnieje Turystyka i rekreacja. Warto podjąć studia w tym zakresie właśnie w tej uczelni? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Wiktoria, studentka Turystyki i rekreacji mówi:

„Aby studiować ciekawy kierunek i otrzymać świetne wykształcenie nie trzeba wyjeżdżać do innego, większego miasta. Można zostać u siebie i rozwijać zainteresowania. Taką możliwość daje właśnie Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Turystykę i rekreację na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • ekologii i ochrony środowiska,
 • zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem,
 • geografii turystycznej,
 • zasad obsługi ruchu turystycznego,
 • ekonomiki turystyki i rekreacji,
 • stosowania prawa w działalności turystycznej i rekreacyjnej,
 • oceny zjawisk gospodarczych na podstawie wskaźników ekonomicznych,
 • krajoznawstwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach podróży,
 • przedsiębiorstwach turystycznych,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • ośrodkach sportowych i rekreacyjnych,
 • centrach rekreacji i odnowy biologicznej,
 • gospodarstwach agroturystycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą rekrutacji jest: - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów, albo - ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)