Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

09.02.2022

Pedagogika specjalna – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 2022

Pedagogika specjalna jest gałęzią pedagogiki, której przedmiotem działań jest kształcenie oraz wychowanie, a podmiotem osoby, które wymagają wsparcia z powodu różnego rodzaju barier, które uniemożliwiają naukę w standardowy sposób. Istotą tej dziedziny jest niesienie pomocy i wsparcia, zatem podstawą do wykonywania zawodu w tym zakresie jest konkretna, specjalistyczna wiedza oraz szereg umiejętności. Pozyskanie tej wiedzy gwarantują studia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

Studia na kierunku pedagogika specjalna w UPH SIEDLCE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Ponadto, studenci nabywają kwalifikacji w zakresie socjoterapii oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • pedagogika ogólna,
 • pedagogika społeczna,
 • pierwsza pomoc,
 • psychologia wychowania,
 • logopedia,
 • patologie społeczne,
 • dydaktyka specjalna,
 • podstawy psychologii klinicznej,
 • andragogika

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie rozpoznawania czynników wspomagających rozwój człowieka, rozpoznawania przejawów różnych zaburzeń zdrowia psychicznego, diagnozowania psychopedagogicznego w zależności od stopnia i rodzaju zaburzenia oraz wieku osoby niepełnosprawnej, organizowania i realizowania środowiskowej pomocy, analizy i interpretacji przestrzeni działań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, placówkach socjoterapeutycznych, szkołach specjalnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, stowarzyszeniach i fundacjach, ośrodkach pomocy społecznej, przedszkolach, żłobkach.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Kandydaci bardzo często zadają sobie pytanie odnośnie miejsca kształcenia i zastanawiają się nad tym czy lepiej jest kształcić się w rodzinnym mieście, czy też wyjechać? Na którą uczelnię warto zwrócić uwagę chcąc studiować w Siedlcach? Odpowiedź wydaje się zrozumiała. A jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Natalia, studentka Pedagogiki specjalnej mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny to uczelnia dla ludzi ambitnych i energicznych. To miejsce, w którym każdy odnajdzie swoje miejsce oraz wiele możliwości rozwijania zainteresowań. Polecam.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę specjalną na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychopatologii rozwoju,
 • zasad pedagogiki specjalnej,
 • diagnostyki psychopedagogicznej,
 • kształtowania pozytywnych postaw i wsparcia wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • prawnych aspektów pedagogiki specjalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika specjalna:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • placówkach socjoterapeutycznych,
 • szkołach specjalnych,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • stowarzyszeniach i fundacjach,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • przedszkolach,
 • żłobkach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)