Rolnictwo

Rolnictwo

Rolnictwo

09.02.2022

Rolnictwo – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 2022

Rolnictwo jest jedną z najstarszych i podstawowych gałęzi gospodarki, której podstawowym celem jest dostarczenie żywności do bezpośredniej konsumpcji lub po przetworzeniu w zakładach przemysłu spożywczego, jak również produkowanie surowców przemysłowych. Dziedzina ta wymaga wiedzy z różnych obszarów, ponieważ łączy się z biologią, geografią, czy ekonomią. W jaki sposób pozyskać tak szeroką wiedzę? Wybrać Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

Studia na kierunku rolnictwo w UPH SIEDLCE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach stanowi przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Studenci rozwijają umiejętności w obszarze technologii produkcji rolniczej, jak również pozyskują wiedzę biologiczno- chemiczną i ekologiczną oraz tę związaną z ekonomiką, organizacją i zarządzaniem produkcją, czy też funkcjonowaniem infrastruktury rolniczej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • botanika,
 • statystyka matematyczna,
 • ochrona środowiska,
 • biochemia,
 • fizjologia roślin,
 • mikrobiologia,
 • melioracje rolne,
 • technika rolnicza,
 • gleboznawstwo,
 • chemia rolna,
 • hodowla roślin i nasiennictwo,
 • żywienie zwierząt z elementami fizjologii,
 • warzywnictwo,
 • sadownictwo,
 • logistyka w rolnictwie,
 • podstawy rolnictwa precyzyjnego,
 • ekonomika i organizacja rolnictwa,
 • chów zwierząt

 

Nabywane umiejętności

Studenci Rolnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie rozpoznawania najbardziej rozpowszechnionych gatunków roślin w różnych ekosystemach, wykonywania analiz jakościowych i ilościowych, badania podstawowych procesów fizjologicznych roślin, określania właściwości fizycznych i chemicznych gleb, określania własności odmian i materiału siewnego, projektowania właściwego użytkowania pastwisk i łąk, przechowywania głównych płodów rolnych.

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Rolnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle rolno- spożywczym, placówkach naukowo- badawczych, laboratoriach specjalistycznych, jednostkach doradczych.

 

Opinie

Rolnictwo to jedna z najważniejszych dziedzin, zatem aby prawidłowo w niej funkcjonować potrzebne jest dobre wykształcenie. Która uczelnia potrafi je zapewnić? Czy warto podjąć kształcenie w omawianej przez nas szkole wyższej? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Patryk, student Rolnictwa mówi:

„Wybrałem uczelnię, która proponuje zdobycie wiedzy praktycznej i nowoczesnej. Wybrałem uczelnię, która daje możliwość rozwijania zainteresowań, na dodatek pod okiem prawdziwych doświadczonych specjalistów. Czyli wybrałem Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Rolnictwo na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • fizjologii roślin,
 • techniki rolniczej,
 • organizacji i ekonomiki rolnictwa,
 • projektowania technologii uprawy, siewu i zbioru głównych płodów,
 • hodowli roślin i nasiennictwa,
 • określania właściwości fizycznych i chemicznych gleb,
 • analizowania i opracowywania danych ze stacji meteorologicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Rolnictwo:

Absolwent kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przemyśle rolno- spożywczym,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • laboratoriach specjalistycznych,
 • jednostkach doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)